Stands nypuritanismen i EU-parlamentet!

21 05 2008

Stands nypuritanismen i EU-parlamentet! 

Maria Carlshamre fra EU-parlamentets ligestillingskomité har redigeret en rapport til EU-parlamentet om prostitutionspolitik. Rapporten skal diskuteres i denne uge. Maria Carlshamre er en fanatisk svensk prostitutionsmodstander fra det lille parti Feministisk Initiativ, og hun har en lang historie for at fare med en halv vind. Hendes syn på prostitution er ”abolitionistisk”. Det er en synsmåde som indebærer, at man tilsidesætter prostitueredes behov for sikkerhed, rettigheder og uafhængighed af bagmænd, og i stedet bekæmper prostitution samlet set, herunder selvvalgt prostitution. Carlshamres rapport er også udformet i overensstemmelse med hendes egne politiske synspunkter omkring prostitution. 

I den abolitionistiske lejr har man en tradition for at fiske forskellige bidder ud af internationale konventioner for at bruge dem som argument for at føre forbudspolitik, mens man elegant forbigår de dele af konventionerne, der trækker i den modsatte retning. Det gælder blandt andet den statsstøttede amerikanske lobbyorganisation CATW, som for øvrigt har et lobbykontor i Bruxelles. Denne ”botanisering” ses også i Carshamres rapport. Den nævner en lang række internationale konventioner, dokumenter og undersøgelser, der skal forestille at udgøre en berettigelse for Carlshamres korstog mod prostitution. Denne fremgangsmåde sløres ved at undlade at anføre kilderne til de forskellige påstande. 

Vi kan ikke gennemgå alle disse referencer. Vi hæfter os dog ved nogle få elementer. Der omtales en del såkaldt forskning i et forsøg på at promovere et abolitionistisk dogme: at det uafhængig af sociale, juridiske, kulturelle og økonomiske sammenhænge er skadeligt at bytte sex for penge. Allerede her bliver det problematisk, for store dele af den internationale ”forskning” om prostitution er allerede i udgangspunktet så ideologisk ladet at konklusionen i højere grad afspejler forskerens synspunkter end prostitutionens realiteter. I Carlshamres rapport viser det sig da også, at en række abolitionistiske og radikalfeministiske klicheer fremlægges som havde det været fakta – oftest uden kildehenvisning, så man ikke kan checke deres ”fakta”. En af disse klassikere er påstanden om at prostitution giver PTSD/granatchok. Det er en påstand som oftest fremføres af ”forskeren” Melissa Farley fra den amerikanske organisation Prostitution Research and Education, en organisation der har det skrevet ind i sin formålsparagraf at man vil bekæmpe prostitution. Melissa Farleys studier er baseret på interviews med prostituerede på krisecentre og lignende og er derfor ikke repræsentative for sexarbejdere generelt – et problem som går igen i mange andre undersøgelser af prostitution. Farleys studier er imidlertid populære i abolitionistiske kredse, fordi hendes konklusioner er ”politisk korrekte”. Generelt set er der ikke belæg for at påstå, at det at bytte penge for sex i sig selv skulle være skadeligt. Der er en del meget generaliserende tal og udsagn i rapporten som udgør meget specifikke påstande – endda i et omfang som overgår hvad der i dag er muligt at sige ud fra den samlede eksisterende prostitutionsforskning. Kriteriet for hvilke studier der er inddraget har åbenbart været om de kan bruges til at underbygge Carlshamres dagsorden – ikke studiernes lødighed, endsige overholdelse af basale videnskabelige principper. Hug en hæl og klip en tå – så skal Carlshamres sko nok komme på. 

Carlshamre påstår, at der er den sammenhæng mellem lovlig prostitution og menneskehandel at det sidste forårsages af det første. Det gør hun blandt andet ved at hævde – i en bisætning – at forbudspolitikken i Carlshamres hjemland, Sverige, forebygger menneskehandel. Dette til trods for, at det svenske rigskriminalpolitis rapporteur om menneskehandel, Kajsa Wahlberg, peger på en stigning i prostitutionsrelateret menneskehandel til Sverige (senest i the Guardian 5. januar 2008). Den ”sammenhæng”, som Carlshamre ser mellem lovlig prostitution og menneskehandel er en som hun selv konstruerer gennem botanisering og sammenkædning af løsrevne fragmenter fra konventioner og ”forskning”, garneret med en manipulerende radikalfeministisk retorik om vold mod kvinder, voldtægt osv. Der er intet sagligt belæg for påstanden om, at menneskehandel skulle være forårsaget af efterspørgsel efter seksuelle ydelser. En IOM-rapport fra 2003 (rapport nr. 15) kom tvært imod frem til, at menneskehandel drives af en demografisk push-faktor, ikke af en pull-faktor (efterspørgsel). Derimod kan manglende rettigheder og øget magt hos kriminelle føre til, at personer som ikke oprindeligt var ofre for menneskehandel bliver ofre undervejs i processen. 

Carlshamre opremser en række sociale problemer og risici, som hun påstår er almindelige blandt sexarbejdere. Hun søger at fremme en pointe om, at sociale problemer kan afskaffes ved at bekæmpe prostitution. Ræsonnementet i Carlshamres rapport forudsætter imidlertid, at disse sociale problemer udspringer af sexarbejdet i sig selv (se bl.a. s. 6). Dette udtrykker en abolitionistisk grundantagelse: at årsagen til problemer hos sexarbejdere altid skyldes bytte af penge for sex, i stedet for lovgivningens marginalisering af sexarbejdere og sexarbejdererhvervet, kulturelle fordomme mod og nedvurdering af sexarbejdere osv. Dermed overser Carlshamre, bevidst eller ubevidst, at den restriktive lovgivning, som findes i mange lande, herunder Danmark, i sig selv er med til at skubbe prostitutionen ind i juridiske gråzoner, hvor kriminelle har de bedste vækstbetingelser. Carlshamre overser med andre ord, at den type restriktive love, som hun selv fremmer, allerede i dag udgør en væsentlig kilde til de problemer inden for sexarbejderfaget anno 2008, som Carlshamre ellers hævder at være imod. 

Det meste af rapporten består af en række politiske standpunkter, der bliver pakket ind på en måde så det kommer til at se ud som om der er tale om en iagttagelse af fakta. Dermed går Maria Carlshamres rapport i realiteten fra at sige ”vi plejer at mene, at prostitution er vold mod kvinder” til at sige ”nu skal vi beslutte at vi skal blive ved med at mene det”. Det professionelle spin, som er bygget ind i rapporten ligner i betænkelig grad materiale fra den tidligere nævnte amerikanske anti-prostitutions-lobbyorganisation CATW. 

Seksualforskrækkelsen går som en rød tråd gennem rapporten, selvom den er forklædt som ”videnskab”. Den bliver dog særlig tydelig i fraser som f.eks.: ”[…] volden er en integreret del af de ting, som prostituerede kvinder forventes at gøre i deres daglige arbejde”. Skulle sex nu være lig med vold? Det er i det hele taget karakteristisk for Carlshamres syn på seksualitet, at hun er nødt til at lede i konventioner helt tilbage fra 1949 – før kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet – for at finde en indstilling til sex, der stemmer overens med hendes egen. 

I Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) og VIP LOUNGE er vi imod den type påstande og generaliseringer om os og vores arbejde, som Carlshamres rapport er fuld af. Det er dybt krænkende, at Carlshamre & co. vil trække deres egne normer ned over hovederne på os, mens de bruger vores fag til at oppiske moralpanik. Det er krænkende af mange grunde. Blandt andet er det et problem for en seriøs indsats mod menneskehandel at Carlshamre og andre slår plat på menneskehandelsproblemet i et forsøg på at fremme deres egen nypuritanske dagsorden. Det er også krænkende, at Carlshamre forsøger at skabe og anvende panik om menneskehandel og voldtægt som et instrument til at overdøve sexarbejdernes egne stemmer og vores krav om sikkerhed, ordnede arbejdsforhold og selvbestemmelse. Ikke mindst er det krænkende, at Carlshamre arbejder for en politik, som i særlig grad vil skade de mest udsatte sexarbejdere, mens hun selv taler om social ansvarlighed. 

 

Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) og VIP LOUNGE kræver:

 • Afskaffelse af alle typer af lovgivning, som driver prostitution under jorden og dermed skaber grobund for organiseret kriminalitet.
 • Sexarbejdere skal have adgang til de ordninger på arbejdsmarkedet som alle andre har mulighed for at drage fordel af.
 • Forbedring af sexarbejderes sikkerhed, arbejdsvilkår og selvbestemmelse.
 • At officielle studier af og rapporter om prostitution reelt skal øge vores viden i stedet for bare at afspejle forfatternes egne holdninger – både i EU og i Danmark.

 
 
 

*** 

Maria Carlshamres rapport hedder ”Draft Report on prostitution and its health consequences on women in Member States” http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/712/712985/712985en.pdf

Du kan læse mere om Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) på vores hjemmeside:
www.s-i-o.dk/

VIP LOUNGE hjemmeside : http://viplounge.sexpornhost.com/

 

 

Udsendt af Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) og
 VIP LOUNGE – netværk af og for sexarbejdere og allierede    d. 20 maj 2008.
 

 

PROTEST !!!

21 05 2008

PROTEST 
 

Til Britta Thomsen og Maria Carlshamre, FEMM, Comittee on Women’s Rights and Gender Equality 
 

SIO (exarbejdernes interesse organisation i Danmark) og netværket VIP LOUNGE, netværk for sexarbejdere og allierede, protesterer på det kraftigste mod jeres manipulerende og for kvinder, skadelige “Draft rapport” som I præsenterer for EU parlamentet. 

I kræver: 

1 – I kræver et forbud mod sexarbejde

2 – I begrunder jeres krav med en hel række helt uhyrlige påstande og mange udokumenterede udsagn fra tvivlsomme rapporter

3 –  I blander sexarbejde, vold mod og udnyttelse af kvinder, menneskehandel, fattigdom og helbredstilstande hos udvalgte udsatte grupper sammen i et forsøg for at argumentere for jeres krav – kriminalisering af købesex/sexarbejde.

4 – I påstår at sexarbejde er vold mod kvinder.

5 – I påstår at sexarbejde i sig selv er årsag til udnyttelsen af, diskrimination af og vold mod kvinder.

6 – I påstår mange ting om sexarbejdets årsager og virkninger, som vi, samlet set, anser for at være fremført alene for effektens skyld, og desuden begrundet i jeres særpræget opfattelse af sxarbejde.

7 – I tager mange vigtige forhold om migranters rettigheder, undertrykkelse af kvinder, vold mod kvinde globalt set, fattigdom, manglende uddannelse og arbejde, social arv og andet som mange kvinder lever med generelt i vores verden og bruger det som begrundelse for at forbyde sexarbejde/ krminalisere købesex.

8 – Jeres krav vil forværre forholdene hvor de i forvejen er svære, tvinge kvinder under jorden og yderligere stigmatisere en stor gruppe sexarbejdere og desuden klart tilgodese div. grådige bagmænd og skruppelløse menneskehandlere. 

Vi har valgt at kommentere overordnet på jeres påstande og krav, og ikke enkeltvis.

Dog er vi, især med henblik på jeres krav om kriminalisering af sexarbejde, nødt til at kommentere konkret på jeres påstand om at det svenske sexkøbsforbud har haft positiv effekt på  “sex-trafficking” og sexarbejdet i Sverige. 

Fantastisk påstand eftersom den svenske regering først den 24 april 2008 har besluttet at lave en evaluering af sexkøbslovens virkning, og som derfor ikke eksisterer endnu.

En evaluering som vi er stærkt skeptiske overfor eftersom at udredningen skal baseres på at sexkøbsloven bevares. 

Al handel med mennesker er utvivlsomt helt og aldeles uacceptabelt, og bør imødegåes på det kraftigeste globalt set.

Udnyttelse af migrant arbejdskraft, underbetalte håndværkere, underbetalte avisbude, underbetalte lanbrugsarbejdere, slavelignende forhold fra au-pair piger, udnyttelse af migrante kvinder i sexarbejde og alle andre uacceptable forhold, tager vi ligeledes uforbeholdent afstand fra. 

Vi vil bede om dokumentation for div. påstande i denne DRAFT rapport , og tvivler på disse rapporters relevans såvel som videnskabelige redelighed.  

Intet om os – uden os!

Europæiske sexarbejdere har allerede udarbejdet både en glimrende deklaration og et godt manifest – og hvis man ønsker at forholde sig til hvad sexarbejdere selv mener er vigtigt, så opfordrer vi til at læse omtalte dokumenter her: 

http://www.sexworkeurope.org/site/images/PDFs/dec_brussels2005.pdf 

http://www.sexworkeurope.org/site/images/PDFs/manbrussels2005.pdf 
 
 

SIO ( sexarbejderes interesseorganisation) og VIP LOUNGE – netværk af og for sexarbejdere og allierede

www.s-i-o.dk + http://viplounge.sexpornhost.com/ 
 

 

Vi har uddybet vores syn på rapporten  – se vedhæftning!

 

Foxy Ronja: – et emne der er oppe til debat for tiden ..

25 05 2007

Tit er ord nogle sølle ting, som ikke kan forklare dybt nok. Saglige er de (forfattere /ordrige) der kan sige hvad vi andre ikke kan, samt dem der orker at tage del i debatter og kan forsvare sig på en god fornuftig måde. Nix jeg foretrækker at sige så lidt som muligt, men har dog besluttet mig at give et besyv til.

Først lidt om mig. Jeg er en veluddannet højere midterklasse opvokset borger fra landet, der har fundet glæden ved at være callgirl / prostitueret og hvad der ellers kan findes af grimme navne.
Mine grunde til at vælge dette fag har flere faktorer, som jeg for nu vil vælge at være personlige.
Men jeg vil gerne give et indblik i mit liv pga. div. debatter oppe i medierne.

Lad mig starte med at sige noget for at fjerne nogle rygter – en pige har et valg og kan sige nej. Ikke alle er stakkels/ulækre mænd, men meget lækre kærlige der vil du skal nyde også.

Utroligt? Ja.
Uforstående? Nej –

En af mine kunder som redder mangen en dag er en stærkt handikappet, forkrøblet fysisk og i respirator. Han er 100% livsglad intelligent mand og jeg tænker altid på ham når mit humør er lavt. Glæden ved mit besøg er i en størrelsesorden hvor andet ikke kan hamle op.
Vi bruger meget af tiden på at snakke sammen, jeg giver noget ryg massage og ja fornøjer ham som aftalt. Nogle gange udfører jeg ting som jeg ved en personlig plejer ikke må ( personlig pleje f.eks. klippe hår eller negle) Dette kan gøre ondt pga. sårbare fingre, men bliver udholdt da det er mig der gør det, hvor er offentlige regler dog smålige. Inden der bliver puttet godnat, får jeg en sang – Har du nogensinde hørt en syng med respirator?

En anden er en ældre herre på ja 90 år ! du læste rigtigt! Han kan holde en hel time og er ret krævende, men på ingen måde uforstående.

De fleste er meget søde mænd der ikke har tid i deres liv til en fast, eller ikke orker at kurtisere deres kære hele dagen for ½ times sex om aftenen. Ikke at jeg undskylder deres beslutninger, udbud og efterspørgsel, men jeg forstår det som den krævende erotiske kvinde jeg selv er. Men stadig er deres hjerte hos den de elsker, selv om de i en timer tænker med, ja, undervognen.

Ja jeg taler måske kun om solskins historier og spørgsmålet kunne være om jeg ville besøge handicappede uden at få penge for det? Svaret er at jeg har prøvet at være besøgsperson, men oplevede at reglerne er for stramme. Man får tit et personligt indblik i andres liv, men som glædespige kan man komme dybere ind og glæden er tilsvarende stører. Tid er enormt kostbart i denne verden og folk betaler sig for hvad som helst for at finde tiden til andre fornøjelser. Igen udbud og efterspørgsel.
Jeg føler ikke skam over mit fag, føler mig brugt, udnyttet eller dårligt behandlet af mine kunder. De eneste der taler dårligt om en som mig, er dem der ikke forstår. Jo mere jeg har beskrevet min personlighed på hjemmesiden, nu bedre personlige oplevelser har jeg fået, dem der finder fornøjelse ved mit selskab har søgt efter en med min personlighed, mere end efter en med en krop til udnyttelse.
Jeg har da oplevet mindre sjove, anderledes, samt sørgmodige ting, men mit spørgsmål er – Hvilket job er der ikke sorger i?

Jeg har tudet på toilettet i ”almindelige” jobs, pga. chikane eller utilstrækkelighed, stress, kollegaer samt overfuset af kunder. Dette ”job” har jeg aldrig været ked af i samme størrelsesorden, nemlig fordi jeg er min egen, jeg kan bestemme alt, samt fordi det er så tilfredsstillende.
Som kæreste (ex) har jeg forståelse for at man kan føle sig forbigået/forrådt hvis en mand går til en prostitueret. Jeg har selv kunder hvor kærresten ikke har lyst eller forståelse for div. Lyster. (Vil lige indskyde at de fleste professionelle piger i faget er forsigtige med deres psyke ved at tilbyde ting der går ud over deres grænser.)Nogle forhold har mistet intimiteten og ja der skal arbejdes på at få den tilbage, men hvis forståelsen er der ville jeg personligt foretrække at manden gik til en professionelpige end til en tilfældig, da disse tit får følelserne i klemme.

Jeg er til fulde enig i at regler skal ændres i samfundet for at ordnede vilkår kan forhindre udnyttelse og kriminalitet. Ikke fordi jeg er bange for konkurrence, men fordi jeg også ser fjernsyn med grædende teenagere der er blevet solgt til Danmark og narkomaner der helst vil være uden. Men alle kan ikke skæres over en kam og ikke alle er stakler i klemme i systemet!
Desværre har jeg heller ikke nogen løsninger på hvad der kan gøres.

Til sidst vil jeg gerne give gode links videre om emnerne:

http://viplounge.sexpornhost.com
http://luder.smartlog.dk/

Indlægget er skrevet af Foxy Ronja – VIP ESCORT
Billedet i indlægget er lånt fra Ronjas egen Hjemmeside

Tilykke med nyt navn, SANS!

21 05 2007

svensk-flag.gif

Det svenske netværk for sexarbejdere og allierede som før hed PRIS har fået et nyt navn SANS, efter at en gruppe kvinder (prostitutions modstandere) havde stjålet PRIS navnet, og tilsyneladende købt pris domænet som de kun ville sælge mod 10.000 Euro, til den oprindelige sexarbejder organisation PRIS.Nu er sexarbejdere ikke tabt bag en vogn, og vi finder os heller ikke i afpresningsmetoder. De svenske gæve kvinder har nu ændret PRIS navnet til SANS, og købt et sans domæne  så de undgår at samme problem igen opstår.

TILLYKKE  SANS – Sexsäljares och allierades nätverk i Sverige

————

6 months ago we started a new network here in Sweden, a network for sexworkers human rights. Just after we published our new name a small group of people, who works against prostitution, made an aware rip-off of the networks name PRIS. 

The new ugly PRIS didn’t want to change name and wanted us to pay 10.000 EURO for the domain name that they had register. One of their goals is to export the Swedish law, that criminalizes our client, to other countries! Yeahh that’s right! Ok… so if a network who is against prostitution and obviously works against sexworkers rights still wants to call themselves for Prostitutes Right In the Society… what can we do??? Just please be aware of that PRIS in Sweden works against our goals.

We were not prepared on such here infantile methods nor do we want to sit with them in a sandbox and throw sand back on them. So we choose to ignore them as much as we can.

During the spring we have continued our discussions about various question , supported each other and today you can find a very nice group of dynamic and creative folk within our network. In our network you can find both old sexworker activists and newer ones like myself and of course clients and allies to us. 

We came up with a better name for our network; actually it was Pye Jakobson who suggested the name! I’m today very proud to present our SANSible good network:

SANS – Sexworkers and allies network in Sweden

SANS is working towards getting sexworkers the same human rights as the rest of society, and not be subjected to discrimination, oppression or stigmatization. SANS counteracts the stereotypical and bias image that exists about the sale of sexual services.

We want a more sensible policy and legislation concerning the selling and buying of sexual services, a decriminalization that means that the legislation surrounding sex for pay between consenting adults is removed. As a result of a policy change, sexsellers could then start to  be protected for real by the existing laws, for example rape, sexual abuse, trafficking etc.

 

sans3001.jpg

Mer information om oss hittar du på vår hemsida www.sans.nu
(SANS webbplats håller på att byggas ut med en massa bra information.)

Statue til ære for sexarbejdere i hele verdenen – 31 marts!!!

29 03 2007

pic_statue.gif

2nd annual Open Day in Amsterdam’s Red Light District and the unveiling of a new statue in honour of sex workers everywhere!

On Saturday March 31st the 2nd annual  open day in the Red Light District of Amsterdam will take place from noon to 6pm (18:00).

The goal of the day is to give people a better image of the diversity of the red light area by offering them a look behind closed doors. Sex businesses, churches, residents, artists and others that have something to do with the neighbourhood are available on this day to talk to the public. Of course many people are interested in the sex industry and just like last year there will no doubt be long line-ups again in front of the live sex theatres Casa Rosso and the Banana Bar.

At 5pm (17:00) on the Oudekerksplein by the Old Church a bronze statue will be unveiled honouring everyone around the world who works in the sex industry. The statue is a message to society, a call for respect but also a message to sex workers, namely this: “you have the right to be proud of yourself, feel strong and independent and fight for your human rights.”

The statue is an initiative of Mariska Majoor founder of the Prostitution Information Centre in Amsterdam. She will unveil the statue together with (former) sex workers.

All sex workers – also international – who want to participate at the unveiling are welcome. 

If you have questions please email the PIC:
pic@pic-amsterdam.com

opendag.jpg 

Lørdag den 31 marts afholdes den 2 årlige “open day” i Amsterdams Red Light District fra kl 12 – 18.00.

Dagens mål er at give besøgende et bedre billede af nuancerne i Red Light Distriktet ved at tilbyde folk at komme indenfor de lukkede døre.

Kl 17.00 vil Mariska afsløre en bronze statue som skal ære alle i hele verdenen som arbejder i sex industrien.

Statuen er en besked til samfundet, et opråb om respekt men også en besked til sexarbejdere : Du har ret til at være stolt af dig selv, ret til at føle dig stærk og selvstændig og kæmp for dine rettigheder!

Initiativtageren til statuen er Mariska Majoor, som også har grundlagt PIC Prostitution Information Center i Amsterdam. Mariska vil afsløre statuen sammen med andre sexarbejdere.

Alle sexarbejdere – også internationale – der har lyst til at deltage i afsløringen af statuen til ære for sexarbejdere er hjertellig velkomne.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte PIC:
pic@pic-amsterdam.com

PIC webside: www.pic-amsterdam.com/opendag.html

ICRSE webside: www.sexworkeurope.org/

Orgasme til kvinderne!

27 03 2007

Ligestilling og lige ret til orgasme er kun aktuelt, hvis vi som kvinder selv styrer den og tager ansvaret.
Pia Struck

Af Pia Struck – sexualterapeut

De seneste årtiers kvindekamplige budskab og kampråd forstummer hurtigere end en kvindes seksualitet i et trivielt følelsestomt rum.

Alt imens de gamle feministiske frontkæmpere forpupper sig i rødvin og selvtilfreds selvretfærdighed. En selvtilfredshed, der udløser manglende mål og retning i kvindekampen. Det eneste kluk, man hører fra stedet, hvor der tidligere lød kampråb og opråb, er »bork – bork – bork«. Gårsdagens krav om ligeløn og lige rettigheder for kvinder er afløst af en jovial kaglen i hønsegården og en desperat løben omkring for at finde et overset og begravet frø, der indeholder kimen og løsningen til, hvor kvindekampens fronter nu skal stå. Det efterlader et stort tomt rum, hvor der burde være en skueplads for vores egen internationale kampdag.I 1910 holdt vi kvindernes internationale kampdag i Arbejdernes Forsamlingsbygning, som dengang lå i hjertet af København. Vi fik vores første kampdag! Vi fik diskuteret og lagt de frø, som senere gav os almindelig valgret på lige fod med mændene.

Vi kvinder kunne på dette tidspunkt kun stemme til det, der svarer til kommunalvalg. Men vi tilkæmpede os valgretten til Rigsdagen. Det var de danske socialdemokratiske frontkvinder som bl.a. Henriette Crone og Nina Bang i samarbejde med Clara Zetkin, der allerede var et kendt navn i kvindebevægelsen. Clara Zetkin kom med et forslag om, at der skulle indstiftes en årlig kampdag, hvor »socialistiske kvinder i alle lande« skulle agitere for kvindelig valgret. Forslaget blev vedtaget med stort flertal på konferencen i 1910. Og allerede fra 1911 blev der agiteret for kvinders valgret på en bestemt dag.

Vores kampdag blev indstiftet i Folkets Hus på Jagtvej 69 på Nørrebro i midten af København. Samme adresse som var hjemsted for Ungdomshuset. Men mens støvet fra murbrokkerne og larmen fra bulldozerne er forstummet, skal vi kvinder passe på, at vi og vores kamp ikke forsvinder i ruinerne af en kampscene fra en svunden tid. Vi vil og skal kæmpe videre. I 1910 kæmpede vi for datidens krav for os kvinder. Det var almindelig valgret, bedre forhold for arbejderkvinderne i industrien, kvinders lige adgang til uddannelserne og for reel ligeløn og medindflydelse i samfundslivet på alle niveauer. Et krav, vi har fået indfriet nu – i hvert fald i vores vesteuropæiske kulturforståelse.

Men et naturligt spørgsmål ville derfor være: Er kvindekampen da død? Lader vi det gammeldags kristne kvindesyn – kvinden som ophøjet useksuelt væsen uden kønsdrift – vinde igen? Svaret er et hult og forkølet »ja« efterfulgt af lidt kagleri, hvis man ser de seneste års kampråb og engagement i kvindekampen.

Jo, vi kvinder har sejret os selv ihjel. Vi har sejret ad helvede til. Men de mange sejre og laurbær har trukket os ned i en magelig sofa med kaffekopper og bodumkande efterfulgt af kedelig pligtsex onsdag og lørdag. Hvor er de knivskarpe argumenter, kamp og engagement? Vi foretrækker wellness, spabadet og Gucci-tasker med overfladiskhed, ’laden som om’-udseenderæs – med at være ensartet ’rigtige’ for at passe ind i kvindegruppens accept garneret med stresscoaching, strikketøj og rygestop. Ja, de klassiske dyder har vi fået på plads i magelighedens tempel.

Men hvad ville de gamle kvindesagskvinder kæmpe for i dag? Ja, hvis vi kunne spørge Henriette Crone, Nina Bang eller Clara Zetkin, kunne de påpege kravet om kvinders ret til deres egen krop. Ret til at bestemme over deres egen krop. Nej til indbyrdes formynderi. Ret til seksuel forskellighed. Ret til at bestemme over deres egen seksualitet. Ret til onani og gode orgasmer. Fundamentale elementer, som er lige så vigtige som kravet om ligeløn og valgret. Elementer, som er lige så universelle som mad og søvn.

Men gider vi kvinder da overhovedet kæmpe for noget i dag? Ja, gu’ gør vi det, og budskabet er ganske klart: Vi vil have god sex, bedre orgasmer og ret til onani.

Kvindekampen skal rettes indad mod os selv. Fra kvinder, der omskærer kvinder, til at seksualiteten ikke må gå ud over en trang skabelon. Vi vil have retten over vores egen krop. Vi skal kæmpe mod de mange års fordømmelse og fornægtelse af vores egen krop og vores seksualitet. Men er det ikke blot nogle ønsker og krav, som vi kvinder har i dag, kunne man spørge sig selv? Jo, men den samfundsmæssige og religiøse byrde har lagt et skammens tæppe over vores seksualitet. Åget med kristen skamfølelse og figenbladsmentalitet og blufærdighed trætter vores lyst og glæde til vores egen seksualitet.

Sex, orgasmer og onani er en gave, som vi endnu ikke har åbnet i det offentlige rum. Vi skal frigøre os fra de gamle snævre forestillinger og kræve vores ret til vores kvindelige seksualitet og gode orgasmer. Gennem tiden er kvinder med en fri seksualitet blevet hånet, torteret eller i værste fald brændt på bålet. I dag brænder vi ikke kvinder på bålet. Men vi brænder kvinders frihed til at være seksuelle kvinder på bålet.

Vores kønsdrift er ikke kun rettet mod forplantning og reproduktion. Vi har alle ret til god sex, bedre orgasmer og ret til onani. Ikke af nød eller hensyn til arternes overlevelse – men ret, fordi sex er vigtigt for os kvinder – og vi har ret til at have en god og spændende seksualitet.

Vi har fået tildelt retten til at være karikeret i medierne til at være lidt for tykke, uden sminke, med appelsinhud på lårene og med dybe rynker og lange strækmærker. Foruden som pæne, nonseksuelle frigide væsner – pæne piger godt i kontrol – med tjekket udseende! Her har mændene stor forståelse, idet de også selv kan diske op med ølmave, hængerøv, optræde usoigneret, ubarberet, med dårlig ånde, for tidlig sædafgang og svingende rejsningsfasthed.

Jep, her runger det af solidaritet fra alle sider. Her sidder vi kvinder side om side med mændene i en robåd uden årer! Mænd lider også under de gængse ’krav’ til, hvordan man skal se ud – og kvinder og mænd har de samme problemer eller muligheder ved ikke at leve op til kravene. Men er det her i samme robåd, at kampen skal stå? NEJ!

Vi skal kæmpe for vores seksualitet. For forhold, hvor vi ikke bliver værdsat på samme måde som mændene. Her skal vi kæmpe for vores sag – for vores egen seksualitet – og vores krav om god onani og gode orgasmer. Onani og gode orgasmer er en gave til os selv som kvinder. Onani og orgasme er ikke kun en ting, vi pakker ud i bruseren eller under dynen, når partneren er ude en gang hver tredje måned, efterfulgt af skam og skyldfølelse. Nej, så går vi glip af for meget god nydelse. En ganske almindelig sund kvinde kan reelt set fra puberteten og frem til sin død af alderdom have orgasmer og være seksuelt tændt i op til 20 timer i døgnet. Kun afbrudt af lidt søvn og lidt spisning. Det er ikke vores krop og energisystem, der siger nej tak. Men hvem er det så, der kommer med det højtrungende nej?

Vi skal lægge fortidens snævre og undertrykkende åg og komme ind i kampen. Vi skal arbejde med at kæmpe for retten til onani og bedre orgasmer. Orgasmer og onani til folket! Vi stiller krav om selvudvikling. Krav om at lære at få bedre orgasmer. Opleve sober, seriøs og konkret undervisning og oplæring i orgasmens ’self-loving’. Vi skal lægge vægt på at lege og have det sjovt. Seriøst sjovt.

En kraftfuld reaktion bliver sat i gang, når vi har kontakt med vores følelser i vores krop og mærker orgasmerne rulle. Først derved bliver vi klar over, at mange af vores seksuelle problemer som kvinder ikke er personlige problemer. Men kun betinget af sociale og kulturelle grunde. Det er værd at kæmpe for at komme fri af! Sige stop til den psykologiske verbalomskæring af det kvindelige underliv. Sige nej til det kristne formynderi og til tvangsmonogamiets ensretning. Være tro mod os selv – ikke mod konventionerne! Tage vores frie valg til os. Designe vores sexliv, som vi selv ønsker, det skal være – med alle de præference-forandringer, der sker i takt med vores vækst og udvikling.

Vi skal kæmpe for, at gammel skam bliver helet, og skæve blufærdigheder damper af. Det er her, vi skal finde solidariteten som kvinde.

Når kvinder udveksler deres tanker og inderste følelser med andre kvinder, opstår en atmosfære af tillid, hvor hver en kvinde kan opdage sit eget seksuelle potentiale – og gøre sig fri. Ved at bruge vores egen krop som kilden til kraft, energi og nydelse genvinder vi troen og evnen til at lave vores eget liv og skabe den frihed, der genvinder vores evne til at leve vores eget liv og friheden til at nyde seksualiteten på en ny og fri måde. Dermed kan vi kvinder finde den person, som vi har søgt efter i hele vores liv – nemlig os selv.

Vi siger nej tak til triviel pligtsex – tager ansvaret til os for at holde fast i variation og seksuel mangfoldighed hele livet. Vi siger nej tak til de orgasmefri zoner i hjemmene. Vi siger nej tak til at blive opdraget til berøringsangst over vores egen seksualitet. Til gengæld siger vi »yihaa« til vidunderlig, lærerig, varm, våd, elektrisk, powerfuld og ikke mindst en kærlig seksualitet for os selv og sammen med vores partner. Vi siger »yihaa« til at kæmpe for kvindekønnets lyksaligheder med andre kvinder over hele kloden. Vi siger »yihaa« til intensitet, samhørighed og tryghed ved at være sammen om og med hinandens køn og orgasme. Vi besidder et guddommeligt lystcenter mellem benene, der ikke bliver brugt i tilstrækkelig grad. Vi vil have liv, lyst og lyksalighed i en total synergi. En synergi, der får os til at se englenes lys, høre fuglene synge og mærke følelsen af vellyst i hele kroppen på daglig eller ugentlig basis.

Vores krop har brug for orgasme for rigtigt at trives. Orgasmer gør vores krop sundere og mere afslappet for hver orgasme. Sund sex og seksualitet gør livet og glæden værd at kæmpe for.

Den østrigske psykiater og psykoanalytiker Wilhelm Reich har dokumenteret, at orgasmer kan gøre os selvhelbredende ved livstruende sygdomme. Han dokumenterede, at orgasmer kan helbrede kræft. Så hvorfor ikke holde lægen fra døren med en orgasme om dagen. Eller sex på recept. Sund sex giver glæde og sundhed. Sund sex og sund seksualitet giver nærvær i kroppen.

Så hvorfor ikke lade sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen udarbejde en sex- og seksualitetspolitik til fremme af selvhelbredende orgasmer og god sex?

Hvorfor ikke lade Bertel Haarder integrere en mere moderne seksualundervisning i folkeskolerne? Sæt onani og orgasme på skoleskemaet i de ældste klasser i grundskolen – og livslang veltrænet bækkenbund for hunkøn på de 8-10-åriges skema.

Hvorfor denne berøringsangst? Hvorfor denne flugt fra seksualiteten og gode orgasmer? Seksualitet, sex og orgasme er kommet for at blive. Vi kvinder skal i dag lære andre om at stille krav til god sex, god seksualitet og gode orgasmer.

Enhver kvinde har evnen til at få orgasme, men ikke alle får det. Nogle får det helt af sig selv uden at tænke nærmere over det. Mange får det aldrig og synes naturligvis, at sex er kedeligt. Deres problem er, at de aldrig har lært det. Men alle kan lære det. Lære, at vi kvinder kan bruge vores egen krop som en kilde til kraft, energi og nydelse. Vi kan genvinde kraften til at leve vores eget liv og friheden til at opleve vores seksualitet på en mere kreativ og indholdsrig måde. Så kære kvinder: Begynd et livslangt kærlighedseventyr! Første led i vores kvindekamp er orgasmens 10 bud.

Lær at elske med dig selv!

Seksuel kommunikation. Lær, hvad du kan bede om.

Lær at værdsætte din guddommelige vulva – porten til alt menneskeligt liv.

Find det meget omtalte G-punkt.

Lær kærlige vulva-selvmassageteknikker.

Lær at lege med seksuelle fantasier.

Udforsk og styrk dine lyster.

Lær at få din seksuelle energi til at flyde.

Lær at bruge din bækkenbundsmuskel mere aktivt under sex.

Brug onani som erotisk meditation.

Det er bl.a. disse 10 bud, der giver os kvinder noget at kæmpe for. Det er disse 10 bud, der bør gøre os kvinder kampberedte og få os på barrikaderne. Vi har en sag at kæmpe for som kvinder. Resultatet af de næste års kamp vil give os god og spændende sex, god onani og gode orgasmer – men ikke mindst genvinde kvindeligheden i det at være en seksuelt voksen kvinde.

Det er på tide, at vi tager ansvar og holder fast i de østrogene værdier. At vi får sat os på samfundet på de væsentligste punkter, hvor vi som kvinder netop er helt unikke. At vi rejser os fra sofaen og stiller rødvinsglasset eller kaffekoppen fra os. Dropper wellness og Gucci-tasken, det overfladiske udseenderytteri og finder os selv som kvinder. Tag fat i egen barm – nyd det – og hold fast i vores kvindelighed, som de seksuelle kvinder, der tager ansvar for os selv, vores liv – og en af de vigtigste energier – nemlig vores seksuelle identitet.

Vores liv som seksuelle kvinder er ikke noget glansbillede, der bliver leveret af posten ved hoveddøren. Vi skal kæmpe for det og selv finde det i os selv. Vi må ikke lukke vores følelser og seksualitet ude, men være i kontakt med os selv – og tage vores seksualitet alvorligt. Lukke døren for angst og den gamle kristne skam og de skæve figenbladsblufærdigheder. Det er en vidunderlig pakke, som vi har i os, og som vi selv har ansvar for at få til at blomstre. Ligestillingen og lige ret til orgasme og onani er kun aktuelt, hvis vi som kvinder selv styrer den og tager ansvaret – og holder fast i den – i op til 20 timer i døgnet. En orgasme om dagen – ja, det er sagen!


*** teksten er dækket af loven om ophavsret og den er bragt efter tilladelse fra forfatteren.
http://politiken.dk/debat/kroniker/article270387.ece

FAKTA :
Pia Struck er seksualterapeut
Pia Struck’s webside: www.seksualterapi.dk

Prostituerede vil i A-kasse

7 03 2007

 

Af MARIA LÜTZEN

Salg af sex bør anses som et erhverv som alle andre, mener prostituerede.

Kvinder, der sælger sex til mænd, skal have samme rettigheder som andre faggrupper. Det mener et netværk af nuværende og tidligere prostituerede, som kæmper for at give sexarbejdere mulighed for bl.a. at melde sig ind i en A-kasse.

»Når vi er tvunget til at betale skat, bør vi også kunne få arbejdsløshedsunderstøttelse og pension ligesom alle andre,« siger Maj Christensen, koordinator i netværket Vip Lounge og tidligere prostitueret.

Ingen sygedagpenge

For 1 år siden måtte hun efter 12 år i branchen trække sig tilbage pga. slidgigt i hoften og rygsmerter. Havde hun været sygeplejerske, ville de fysiske skavanker have udløst sygedagpenge eller måske endda en arbejdsskadeerstatning. For Maj Christensen udløste det skrantende helbred ikke andet end bistandshjælp.

»Den dag, man vælger at stoppe arbejdet som prostitueret, ryger man direkte på bistandshjælp og bliver en belastning for systemet. Det er urimeligt og diskriminerende,« mener hun.

Siden 1999 har prostitution i Danmark været afkriminaliseret. Det vil sige, at det er lovligt både at købe og sælge sex.

Til gengæld skal den prostituerede betale skat og moms af alle indtægter over 50.000 kr.

»Når prostitution i andre henseender bliver betragtet som et almindeligt erhverv, skal vi da have ordentlige forhold over hele linjen,« efterlyser Maj Christensen.

DF siger nej

Ligestillingsordfører i Dansk Folkeparti Louise Frevert afviser imidlertid forslaget.

»Det er fint, at de prostituerede ønsker at organisere sig, men jeg er betænkelig ved at åbne sluserne for en fuld legalisering i form af bl.a. A-kasse og pensionsordning. Det er et forkert signal at sende, når vi samtidig forsøger at bekæmpe kvindehandel,« siger hun.

Også socialordfører Mette Frederiksen (S) er afvisende, men understreger, at hun er ked af at måtte sige nej til et forslag fra de prostituerede.

»Prostitution skal ikke anses som et erhverv. Vi definerer det som et socialt problem, og det er derfor, at vi bruger penge på oplysningskampagner osv. Vi ved, at rigtig mange ender i prostitution som følge af sociale problemer og efterfølgende får post-traumatisk stress. Der findes ingen andre grupper, som er så udsat for voldtægter og har så høj en sundhedsrisiko som de prostituerede,« siger hun.

En gammel drøm

Selv har Maj Christensen aldrig opfattet sig selv som en kvinde med sociale problemer. Hun begyndte som massagepige i en alder af 28 år. Efter at have været rejseleder i en årrække valgte hun at forfølge en drøm, som hun havde haft siden 16-års-alderen. Hun ville være massagepige.

»Jeg havde i mange år gået med tanken om, at det kunne være spændende at prøve. I forvejen levede jeg et liv, som gjorde, at man i gåseøjne kunne kalde mig for luder. Mit sexliv var meget aktivt,« forklarer Maj Christensen, som besluttede, at hun lige så godt kunne tage penge for sine udskejelser. Hun svarede på en annonce, fik job på et escortbureau. I 1999 begyndte hun at arbejde selvstændigt som escortpige.

»En stor del af jobbet var at give kunderne en form for terapi. Mange af mændene søger i virkeligheden en at tale med deres problemer om samt socialt samvær og ikke bare sex,« fortæller Maj Christensen, som føler, at årene som prostitueret har givet hende et godt kendskab til mennesker.

I dag fortryder hun intet fra tiden som escortpige.

»Men jeg er ærgerlig over, er, at jeg ikke kom i gang noget før. At være escortpige er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv,« siger Maj Christensen. maria.lutzen@jp.dk

*** teksten er dækket af loven om ophavsret og den er bragt efter tilladelse fra forfatteren.

direkte kilde : http://www.jp.dk/kbh/artikel:aid=4283602/

An assessment of Gunilla Ekberg’s account of Swedish prostitution policy

15 01 2007

gunillaekberg.gif

http://home.graffiti.net/viploungedk/pdf/Ekberg-kritik.pdf

brev fra VIP LOUNGE til Joan Ørting

6 01 2007

 ebjoe.jpg

Igår kunne man på Ekstrabladets eudgave læse et læserbrev fra en ung mand, som søgte gode råd hos Ekstrabladets sexolog Joan Ørting.

Jeg drømmer om sex med luder
http://ekstrabladet.dk/spoerg_joan_oerting/article257401.ece

VipLounge har idag sendt en mail til Joan Ørting da vi ikke helt forstår hvorfor Joan Ørting vælger at propagandere for vores nypuritanske sexnegative feminister og også vedhæftet vores svar på Vilstrupundersøgelsen i håb om at Joan fremover vælger at skælne mellem reel information og propaganda.

Kære Joan

Du skriver I dit svar til læseren, der vil udleve en fantasi med en sexarbejder: “Måske er hun en af de mange østeuropæiske, afrikanske og asiatiske piger, der hvert år bliver transporteret til Danmark med lovning om et respekteret job i en tøjbutik eller på kontor, men tvinges til at prostituere sig selv på gaden eller på et bordel.”Derfor ser vi dit svar til ham som en støtte til den fordrejede kampagne, der føres af sexnegative kræfter i Danmark – se vedhæftede dokument.Vi havde hellere set, at du var gået ind på, hvorfor han har fantasien. Vort bud er, at han så ung tyr til en sexarbejder, fordi han ikke har succes hos pigerne på samme måde, som hans kammerater praler/lyver med. Så ser han muligheden i at prøve sex ved at betale for den – det er drømmen om at prøve, er vor umiddelbare opfattelse, der driver ham. Ikke at det er en sexarbejder.Rådet til ham fra os er, at man behøver ikke få sin sexuelle debut allerede som 18-årig, og at hvis han gør det, så vil det præge HAM for resten af livet. Han burde for egen skyld vente. Man husker altid sin første gang, og der skal han grundigt overveje, om det skal være med en sexarbejder og hvis han efter grundig overvejelse alligevel vælger den vej, så er næste spørgsmål med hvem. Han nævner selv en klinik som mulighed. Drej ham den vej, hvis han er ude i nødsporet.

Hvis han vælger at føre sin oplevelse ud i livet trods vort råd, findes der flere gode råd;) Han bør finde en kvinde, der har forståelse for hans situation, og som kan give ham en positiv oplevelse den første gang. Han kan besøge en klinik eller flere og tale med 4-5 kvinder, inden han vælger, eller han kan gå ind på www.Venuslogen.dk  og få råd om, hvilken kvinde, der kan give ham det, han søger på en pæn og anstændig måde med god forståelse.

Der er mange unge mænd, der får klaret deres drøm om at undersøge, hvad sex er for noget, på den måde med en god fornemmelse i maven. De får måske endda lært NYDELSEN VED SEX fra starten i stedet for et knald på bagsædet af en bil med en pige, der måske ikke har den store lyst og som evt. er en narkopige eller utilfreds med sit arbejde.

Vi skal også lige huske på, at lige så slem kan oplevelsen første gang være med den uerfarne pige, han endelig får med ud på toilettet til en fest, hvor begge er plørede. Så har han heller ikke noget rart at huske tilbage på.     

God læselyst med det vedhæftede. Vi håber, at det har været overvægten af gademiljøet i hans brev, der har påvirket dig til netop det svar, og at du har været uvidende om den vinkel på prostitution og hele den forvrængede debat om prostitution i lyset af kvindehandel og traficking, som du kan læse om i vedlagte information. 

Med venlig hilsen 

VIP LOUNGEnetværk af og for sex arbejdere og sex købere
Webside: http://viplounge.sexpornhost.com 
Blog: https://viplounge.wordpress.com

P.S.Husk også, at den helt store majoritet af udenlandske kvinder, kommer hertil af egen fri vilje og er HELT PÅ DET RENE MED, hvad de skal lave. Derfor virker dit svar som støtte for de puritanske og sexnegative feminister, der spreder misinformation.

Fordrejninger og inddragelse af andre emner påvirker danskernes holdninger til prostitution

3 01 2007

Fordrejninger og inddragelse af andre emner påvirker danskernes holdninger til prostitution

 

 

Vilstrupundersøgelsen 

I dagene op til jul gennemførte Vilstrup en analyse for at tage pulsen på den danske befolknings holdning til prostitution efter 4½ års med prostitution og – ikke mindst menneskehandel – højt på mediers og politikeres dagsorden http://politiken.dk/indland/article217959.ece  Den viser en stigning på 18 procentpoints (til 42%) i spørgsmålet, om prostitution er en uacceptabel del af samfundet, men samtidig kun et fald fra 64% til 54% i andelen af danskere, der finder prostitution i orden. Det er værd at bemærke, at der stadig er en markant overvægt at danskere, der finder prostitution i orden. Mere markant er det, at den massive og statsstøttede kampagne for at få indført forbud mod prostitution eller køb af sex ikke har øget andelen danskere, der går ind for forbud af en eller anden art, til mere end 22 %  

– altså kun lidt over hver femte dansker ønsker forbud – et markant mindretal! –   I kommentarerne til undersøgelsen af sociolog Claus Lautrup og af SF’s prostitutionsordfører Pernille Vigsø Bagge, MF finder man en konstatering af, at jo mere diskussionen, der er om emnet, og jo mere information, der kommer om virkeligheden bag de prostitueredes liv, jo mere effekt får det, og der findes glæde over at befolkningens syn på prostitution og handel med kvinder har flyttet sig; men skridtet tages også videre til at sige, at oplysningskampagner ikke er nok. Der skal forbud til. 

Her stikker følgende i øjnene: 

– 1.     4½ år med prostitution – og ikke mindst menneskehandel højt på
          dagsordenen.
         
syn på prostitution og handel med kvinder 

– 2.     virkeligheden bag de prostitueredes liv 

3.     de konservative vil ikke være med til forbud 

Ad. 1. For at bane vejen for det ønskede forbud og en holdningsændring i befolkningen, så har medier og politikere og en række interessegrupper, som om de to ting er et og samme, kædet menneskehandel sammen med prostitution for at lade trafficking/menneskehandel, som alle afskyr, trække læsset. Hvordan ville tallene i en Vilstrup undersøgelse mon være, hvis man spurgte ind til danskernes holdning til menneskehandel og trafficking isoleret. Et godt bud kunne være en total overvægt af, at det er uacceptabelt, og at det er noget, hvor lovgivningen skal håndhæves; måske endda strammes. Men det er bemærkelsesværdigt, at den overvægt ikke slår  igennem, når den fordrejende sammenkædning finder sted. 

Ad. 2. Virkeligheden nævnes – det er mediernes skildring af ”virkeligheden” bag de prostitueredes liv, der har påvirket befolkningen! Men ER det nu virkeligheden, som medierne skildrer. Menneskehandel/trafficking har været temaet for en masse ”prostitutionsinformationer” i TV, aviser og debatter rundt i landet, hvor der ikke har været plads til en nuanceret debat ved eksempelvis at lade prostituerede med en ikke-forbudsholdning komme til orde endsige deltage i panelerne.Der vises en udsendelse om to thai kvinder, der er lokket til Danmark under falske forudsætninger. Læs Steen Shapiro’s artikel vedr. artiklen om de to thai kvinder : http://www.steenschapiro.dk/fanget.html De ender i en sørgelig slavelignende situation med prostitution og trusler og vold.

Der vises et billede i Politiken i forbindelse med offentliggørelsen af Vilstrup resultatet af en kvinde i lænker http://politiken.dk/indland/article218130.ece . Selvfølgelig for at skabe associationer til lighed mellem prostitution og slaveri, og sådan har kampagnen kørt for at flytte holdninger gang på gang. Og altså ikke uden en vis manipulerende effekt. 

TV-udsendelsen blev vist uden efterfølgende kommentarer, selvom man var blevet gjort opmærksom på, at indholdet og det efterladende indtryk kunne være en fordrejning af virkeligheden, for tal fra forskellige kilder i Rigspolitiet vurderer, at 2-5 procent af udenlandske sexarbejdere er berørt af trafficking/menneskehandel. Andelen af udenlandske sexarbejdere i Danmark er ca. 2000 ud af ca. 6000, altså en tredjedel. Dermed er 0,7-1,7 % af sexarbejderne i Danmark – regnes de mandlige sexarbejdere i branchen med, så er andelen mindre – ramt af det, der er hovedtemaet i den såkaldte ”prostitutions-”debat. Det er disse få procent, der skal løfte indførelsen af et lovindgreb mod prostitution eller i hvert fald køb af sex, som det er sket i Sverige. Det er brugen af disse få procent, der hele tiden trækkes frem, som giver et fordrejende billede af branchen som værende kvinder i lænker. Det er i hvert fald ikke virkeligheden for den helt store majoritet af sexarbejdere, som kommer fra meget forskellige miljøer i samfundet. Man kunne for nylig læse, at politiet har fundet frem til, at der er en del vestjyske husmødre, der tager til de større byer for at supplere husstandsindkomsten. Hvor er deres lænker, og hvem trækker i dem for at tvinge dem til købstæderne? 

Ad. 3. De konservative vil ikke være med til at kriminalisere hverken de prostituerede eller deres kunder. Når prostitution er lovligt, så er det også lovligt at være kunde. Alt andet er ulogisk, siger Tom Behnke. Han efterlyser mere oplysning og information. Det kan kun billiges, men det skal være information om den virkelige virkelighed bag de prostitueredes liv. Man kunne starte med at informere politikerne og opfordre dem til at søge alsidig information ved eksempelvis at tale med sexarbejdere, der har en ikke-forbudsholdning til deres fag. De burde ikke være svære at finde, da det er den store majoritet af de udøvende. 

Konsekvenser af indførelse af kriminalisering og forbud – ikke den rette løsning. 

Målet med denne fordrejende for ikke at sige løgnagtige kampagne er klar – ønsket om at få kriminaliseret prostitution, eller hvis der skal for megen flytten holdning til, så indledningsvist at kriminalisere kunden og ødelægge grundlaget for indtjeningen, og er det ikke inden for rækkevidde, så at indføre en finsk model med kriminalisering af køb af sex hos handlede kvinder. Men inden vi kigger på området lovgivning, så lad os lige se på begreberne trafficking og menneskehandel: 

A. Trylleri med tal og trafficking-definitioner.   
Begreberne ”trafficking” og ”kvindehandel” er ret problematiske. Det er de, fordi de bruges i flæng i alle mulige og umulige sammenhænge, og som oftest aldrig defineres.Internationale organisationer er ikke enige om hvad trafficking er, hvilket er et stort problem i mediedækningen. Da International Organisation for Migration i september påpegede, at intet tyder på nogen stigning i trafficking ved fodbold-VM (som medierne ellers påstod), gjorde de samtidig opmærksom på, at øget viden om trafficking hos journalisterne kunne have bidraget til en mere saglig dækning af emnet.  

Lad os derfor her klargøre hvordan FN definerer det. Trafficking er ifølge FN det forhold, at personer 1) rekrutteres, transporteres etc., 2) under anvendelse af vold, tvang, trusler, bedrag etc., 3) med henblik på udnyttelse. Vi bør holde fast i, at trafficking ikke kan betyde hvad som helst. Mange medier og debattører bruger faktisk trafficking-begrebet på en måde som er i uoverensstemmelse med FNs definition. Og se effekten! Den almindelige forvirring omkring definitioner kan udnyttes og bliver det.Man kan elegant og usynligt operere med to forskellige definitioner for trafficking, og derefter konsekvent blande dem sammen. Hermed åbnes der mulighed for at eksemplificere forfærdelige vilkår for kvinder udsat for menneskehandel under én definition, og så omtale hundrede tusinder af kvinder, der er defineret som handlede under en anden definition. Således projiceres den forfærdelige situation for en lille gruppe kvinder (egentlige trafficking-ofre) over på en langt større gruppe kvinder (udenlandske sexarbejdere i almindelighed), Og det kan være skæbnesvangert for kvinderne, fordi en sådan unuanceret forståelse kan føre til uhensigtsmæssige politiske beslutninger. 

Denne form for manipulation er undersøgt af Vincent Clausen i forhold til Fagbladet 3F’s understøttelse af Reden og Redens kampagne mod prostitution og kvindehandel – se http://hattedamer. blogspot. com/2006/ 05/bent-brev- til-palle- smed-en-uafhngig .html

Undersøgelsen viser hvordan mytedannelse kan udvikle sig gennem en kombination af ensidig journalistik og trylleri med tal og trafficking-definitioner.
Enten har Fagbladet 3F selv fundet på denne genistreg at operere med to definitionsbegreber, eller også er man under bevidst eller ubevidst indflydelse fra kredse og organisationer, som ud fra politiske og/eller religiøse motiver har en interesse i, at nuancerne og forskellighederne skal tilsløres, og som dermed spekulerer i tvetydigheden i trafficking-begrebet. Dette kunne gøre det relevant at gøre sig nogle overvejelser omkring hvilke kræfter man,  på denne måde lader sig influere af, og hvilke kræfter, der har haft indflydelse på forandringen i holdningsændringerne, som Vilstrupundersøgelsen dokumenterer.

B.  Lovgivningen.
Problemet vedrørende trafficking kan bedst løses med og skal løses med håndhævning af eksisterende lovgivning; eventuelt en stramning af lovgivningen på selve området og gerne ændring i lovgivning på udlændingeområdet. Man løser ikke menneskehandel/trafficking problemet ved at kriminalisere kunder. Slavehandel problemet skubbes jo bare væk fra åsynet, så det ikke længere er synligt at menneskehandel foregår. Dermed være ikke sagt at menneskehandelen forsvinder, den bliver bare sværere at få øje på for hr. og fru Danmark, ligesom det også bliver sværere og nok nærmest umuligt for de kvinder, der ender i tvangsprostitution at stikke af fra deres bagmænd. Modellen i Tyskland med et kontrolleret og reguleret miljø har derimod gjort forholdene vanskeligere for menneskehandlerne, og menneskehandel er ganske vist ikke totalt fjernet, men reduceret betydeligt, fordi det er vanskeligere at tjene penge på det. Meget meget få udøvende i Danmark ønsker den kriminalisering som, Lone Dybkjær, Pernille Vigsøe Bagge, Kirsten Brosbøll, Magrethe Wivel, Mette Frederiksen, Jane Korczack ( 3F) m.fl. ønsker at proppe ned over hovedet på os.Vil man kvindehandelen til livs så er det dummeste man kan gøre, at kriminalisere kunderne, som jo bør være dem politiet samarbejder med hvis man vitterlig har ønsker om at komme kvindehandlen til livs. Således vedgår politiet i Sverige, at det er blevet sværere at få kunder til at afgive vidneudsagn og information efter det er blevet kriminelt at købe sex.

Derudover har politiet fået utrolig mange beføjelser i form af telefon aflytning de sidste 2 år, og disse er blevet og bliver brugt i stor stil, selvom vi intet hører om det i offentligheden. Det fremmer jo ikke formålet om et forbud, at man virkelig er blevet bedre til at bruge eksisterende lovgivning. Men man kunne øge indsatsen yderligere fra politiets og skats side ved at frigive de ressourcer, der stresser de registrerede sexarbejdere, som HAR orden i forholdene, og deres kunder ved gang på gang at møde op og kontrollere de samme ting. Problemet er blot, sagt mellem linjerne, at hver gang man træffer en sag, så skal der bruges endnu flere ressourcer, og de er ikke til rådighed. Derfor må der ikke komme for mange sager.Hvis ikke man kan ramme bagmændene til kvindehandelen på trods af telefon aflytninger og et åbent prostitutions marked (som vi har for tiden) – så vil vi gerne vide hvordan sex negative feminister/politikere (som ikke kender prostitutions branchen) har forestillet sig at kunne ramme bagmændene, når og hvis en kriminaliserings model a la den svenske indføres i DK ? Kriminalisering er ikke en løsning, men nærmere en “problem skaber” som ydermere skubber de menneskehandlede kvinder væk fra offentligheden og gadebilledet, så de ikke længere er synlige. Men så kan man jo som i Sverige bryste sig af det – problemet er uden for synsvidde – det kan I jo selv se!

Realiteten er bare, at den svenske kriminalisering af købesex (dvs. “kunden”) har skubbet de udøvende og branchen under jorden og gjort det farligere at være sex arbejder, fordi kunderne tager og får større frihedsgrader, i gadeprostitutionen er det de dårlige og farlige kunder, der er tilbage som indtjeningsgrundlag; alligevel manipulerer vores politikere på stribe, når de ligefrem tramper på hinanden i deres iver, når det gælder om at prise og anbefale den svenske kriminalisering til Danmark.

Kriminaliserings mantra’et har kørt og kører i ring fordi det ganske enkelt er et faktum, at man IKKE kan afskaffe menneskehandel ved at kriminalisere kunder! Kig også på USA, hvor prostitution er illegalt i næsten alle stater på nær 2. USA er et af de lande, der har størst og flest problemer, hvad menneskehandel, forsvundne børn og voldtægt/vold angår.
I kommentarerne til Vilstrup undersøgelsen slutter Pernille af med at kræve, at kunden skal påtage sig et ansvar for ikke at medvirke til kvindehandelens beståen, en mere målrettet politiindsats på området trafficking og tilbud til de handlede om 3 måneders ophold i Danmark som minimum.
http://www.sf.dk/index.php?article=13302

Kære Pernille, ovenstående er vi enige i – også kundernes ansvar over for og motivation for at melde enhver mistanke om kvindehandel til politiet, så der kan skrides ind, MEN det er jer – politikere generelt – der i mange år har medvirket til kvindehandelens beståen, ligesom I stadig gør ved blot at returnere menneskehandlede kvinder tilbage til fattige lande, hvor både NGO’er, regeringer og politi er korrupte, velvidende, at kvinderne havner i ny menneskehandel og blot bliver solgt videre eller i værste fald bliver straffet efter Sharia loven som f.eks. hersker i Nigeria. Det ved prostitutions branchen – kunderne ved det – vores allierede ved det og en del politikere ved det og står ved det, som du, men budskabet preller ulykkeligvis af på flertallet. Hvis man bliver ved med at gøre prostitutionskunderne til syndebukke for alting, så bliver det umuligt at få et konstruktivt samarbejde med dem om bekæmpelse af trafficking. I må også blive mere opfindsomme end bare at råbe ”politi!” hver gang I ser et problem. En politiindsats, der ikke er baseret på afvejning af fordele og ulemper kan drive nogle sexarbejdere (ikke mindst udenlandske) i armene på bagmænd, både her og i oprindelseslandene.

Det er på høje tid, at politikerne gør noget for at hjælpe de menneskehandlede kvinder NU og ikke i morgen eller næste år! Og diskuter så selve prostitutionsområdet særskilt uden denne fordrejning ved hjælp af et emne – menneskehandelen, som vi alle er enige om, skal løses.
Og husk det nu – kriminalisering af kunderne hjælper ikke de menneskehandlede kvinder ud af den fattigdom, som er skyld i, at de havner i sørgelige og umenneskelige situationer. Så der er ingen grund til at blive ved med at foregøgle, at I kan og vil hjælpe menneskehandlede kvinder ved at kriminalisere kunderne, som du anbefaler, når vi nu alle ved at dette er en skrøne *** og ikke en løsning. Den eneste virkning det har, er, at det som i Sverige ser pænt ud på overfladen, men “betændelsen” trives i bedste velgående underneden.

***   Med hensyn til fakta, så kan vi nævne, at Rikskriminalpolisen ikke mener, at der skal være sket nogen reduktion i omfanget af trafficking i Sverige. Man har derimod analyseret sig frem til, at kriminaliseringen tenderer til at eksportere trafficking-problemet til andre lande. Vil I virkelig have, at Danmark også skal flygte fra sit ansvar på den måde?
Det er også en vigtig pointe, at det svenske politi selv siger, at det er blevet sværere at hive vidneudsagn ud af kunderne efter kriminaliseringen. Dette beror naturligvis på, at ethvert vidneudsagn samtidig er et vidneudsagn mod kunden selv, i og med, at hans sexkøb er en forbrydelse. Vidneudsagn fra kunder er netop et vigtigt redskab mod trafficking.
Kriminalisering af kunderne er kun en hjælp til bagmændene, som bare vil berige sig endnu mere på sex slaver og sex kunder, da prisen altid stiger under en kriminalisering – det ved alle!Vælger I at kriminalisere kunderne, så vælger I at hjælpe bagmændene, og det bør hr. og fru Danmark vide, når I nu gør så meget for at indføre kriminaliseringsmodellen til Danmark velvidende, at den vil ramme de danske udøvende og gøre deres hverdag mere farlig takket være jeres kriminaliserings forslag.Det netop fremsatte forslag om en Finlandsmodel med kriminalisering af sexkøb hos handlede prostituerede er slet ikke vejen. For det første er lovgivningen meget svær at formulere, for hvordan skal kunden sikre sig, at han ikke begår noget lovstridigt!  Spørge pigen og få hendes underskrift!Konsekvensen kunne blive, at kunden fravælger alle af en anden etnisk oprindelse – også dem han lovligt kan besøge. Dermed er loven racediskriminerende. Det er svært at se, hvordan dette lovforslag kan gøres operationelt.Men en lovændring inden for udlændingeområdet er ønskelig og befordrende. Det er ikke den store åbenbaring at den største drivkraft bag prostitution er FATTIGDOM og det er her, at den største indsats skal gøres.
Polske håndværkere må ifølge EU-regler gerne arbejde i Danmark, blot reglerne overholdes. Samme rettighed har sexarbejdere ikke. For at endog en EU-borger kan komme ind og udføre sit ikke ulovlige erhverv i EU-landet Danmark, søger de ofte “papirhjælp” hos diverse bagmænd. Forskellige lande har forskellige regler for hvad de inkluderer i deres statistikker omkring menneskehandel. Derfor tælles migrantarbejdere undertiden med som handlede i statistikkerne, når de opdages, hvilket får tallenet til at svulme op. Intet er mere forkert og fordrejende i prostitutions/menneskehandels-debatten. De lukkede grænser PRODUCERER trafficking, fordi det forhold, at de skal have bagmænd til at ordne deres papirer i sig selv øger faren for, at de ender som ofre for trafficking.

Majoriteten på næsten 100 % – selve prostitutionsdebatten

De sexnegative har altid været imod køb og salg af sex, og den sidste voldsomme bølge af løgnagtig propaganda satte ind for ca 4½ år siden og har virkelig vokset sig kæmpestor. Den ensidige prostitutions propaganda har været fordrejende, fordi ”prostitutions-”debatten har været sølet ind i og er blevet til en debat om trafficking/menneskehandel under prostitutionsvinger, som om de to emner er et og samme. Man kunne tvivle på om de sexnegative er i stand til at skelne mellem slaveri og løn arbejde? De ønsker i hvert fald ikke at sondre mellem de to vidt forskellige ting.Nu er det jo sådan, at vi er utallige sex arbejdere, som i årtier har gjort klart, at vi er sex arbejdere, ikke slaver, men man ignorerer os og hævder, at vi ikke eksisterer. Når vi ikke eksisterer, kan man ikke høre os. Den overvældende majoritet (>98 %) af prostituerede i Danmark er sex arbejdere og ikke sex slaver. Det kan I ikke ændre, selvom propagandamøllen kværner derudaf for at bibringe det indtryk. Uanset om det drejer sig om sex slaver eller sex arbejdere så vil ALLE, der sælger sex blive negativt ramt af en kriminalisering, uanset hvilken grad/art af kriminalisering, man har i tankerne. Ved derimod at bekæmpe kriminalisering, mytedannelse og stigmatisering hjælper vi BÅDE trafficking-ofre og almindelige udøvende, som har det godt med deres valg af sex arbejde. For vi er en hel del i branchen, der er tilfredse med jobbet og hverdagen, ligesom en hel del af kassedamerne, lægerne, lagerarbejderne, salgskonsulenterne osv. også er tilfredse. Det kan være svært for andre at forstå, og de sexnegative vil ikke acceptere det, selvom de intet kendskab har til den virkelige verden i forskellige typer sexarbejders arbejdsliv.Et paradoks: Hvis eliten af sex negative virkelig mener, at alle kvindelige prostituerede er sex slaver og i det hele taget tvunget ud i prostitution, hvordan hænger det så sammen med, at de selv samme lovgivere opkræver moms og skat af de kvindelige sex arbejdere? En sex slave er jo ejet af en alfons og tjener ikke penge til sig selv. Dette siger også, at den sex negative del af statsmagten udmærket ved at sex arbejderne ER sex arbejdere. Og nu vi er ved alfons begrebet: hvis nu de sex negative virkelig mener, at “at tjene penge på andres prostitution” er at være en alfons, så gør denne definition af at være en alfons, staten til den største alfons i Danmark, måske sammen med aviser, der lever godt af at bringe sexarbejdernes annoncer. I øvrigt så er hele propaganda møllen kørende for skattekroner. Bl.a. er Reden kommet på finansloven med 19 mio. kr. Skattekroner, som også er inddrevet hos sexarbejdere, men anvendes til at skade deres egen forretning. Hvilke andre erhverv udsættes for en sådan nedrighed.Med den bevidste sammenblanding har Reden og div sex negative feminister/politikere og puritanere formået at hjernevaske hr. og fru Danmark til at tro atALLE” prostituerede = sex slaver, hvilket er lige så langt fra virkeligheden, som lyksalighederne i den Svenske kriminalisering, vi stadig hjernevaskes med af Dorit Otzen, og andre, der fordrejer debatten og hindrer modstandere i at komme til orde. Samme taktik, som i Sverige. Hvilken værdi er der i holdninger, der ikke er stærke nok til at tåle modsigelse? De må ikke være valide. Filtrerer vi denne forvrængning fra og går ind i den rene prostitutionsdebat, så er der en floskel, der bruges i uendelighed, men er så usand, som hele den ovenfor gennemgåede propaganda virksomhed.Det påstås, at kvinder sælger deres krop. Intet er mere forkert. Man køber ikke et andet menneskes krop, når man køber sex af sex arbejdere. Man/kunden køber en ydelse og ikke mindst en TILLADELSE til at have sexuelt samvær.Sex sælgeren HAR RET TIL AT SIGE NEJ. Og gør det. Helt efter eget forgodtbefindende. Vedkommende har også ret til selv at vælge, hvilke ydelser, der skal tilbydes. Den sondring adskiller den tvungne og den, der prostituerer sig af egen fri vilje.

Det farligste ved prostitution både psykisk og fysisk er:

Stigmatiseringen
Stigmatiseringen
Stigmatiseringen og det dobbeltliv, som den medfører!
Og så den diskrimination vi udsættes for!
Dårlige love og manglende rettigheder!
Køreturen til og fra kunden – men ikke kunden som sådan!  (jo der findes sandelig andet end gadeprostituerede)

For ikke at tale om “tvangs registreringen” hvor prostituerede får pligter, men ikke har rettigheder.. udover at sex arbejderes sikkerhed tilsidesættes!

Derfor gør det os og vore kunder harme, at læse og høre
sex negative politikere og højrekristne puritanske sex negative feminister, som ikke har en disse forstand på prostitution og menneskehandel, propagandere.
Reden og Dorit
Otzen’s kriminaliserings mantra, vrangvridning af sandhed og fakta, og ikke mindst spredning af stigmatisering af og fordomme mod en gruppe mennesker, under disse omstændigheder er det næsten umuligt for os at tale vores egen sag.
Reden og Dorit Otzen ønsker ikke at give sex arbejderne taletid undtagen til de få, der støtter op om deres kriminaliseringsønsker, og allerværst gør sig selv til selvbestaltede talerør på alles vegne – mod langt langt de flestes ønske! 
Vi opfordrer til:
Vi vil meget gerne appellere til, at ALLE fremover bruger deres sunde fornuft, når denne skare af sex negative feminister/politikere og puritanere understøttet af medierne går ud og laver propaganda og hjernevask-debatter for at fremme deres egne og Reden’s Dorit Otzens kriminaliserings ønsker. Vurder selv, om inddragelsen af emnet trafficking og menneskehandel forvrængende bruges til at påvirke holdningen i Danmark, fordi det “sælger” ideen om et forbud bedre.

Vurder selv om mål og midler står i det rette forhold, når man vil indføre en 
kriminalisering, der også rammer de 98-99 % af alle prostituerede, der ikke 
er ramt af menneskehandel, for at hjælpe en minoritet, som loven mod den 
påståede hensigt ydermere vil gøre livet farligere for, når man samtidig ved, 
at der FINDES lovgivning til at beskytte minoritetsgruppen, der er tvangsindskrevet 
til prostitution mod deres vilje. Lovgivningen skal blot håndhæves. 
    

Vurder også prostitution særskilt og afgør, om den prostituerede skal have 
retten til at bestemme over egen situation og liv og krop! Eller om andre kvinder, 
som oftest ikke kender branchen indefra, skal fratage sine medsøskende 
muligheden for ovenstående ret! 
Det mener vi er kvindeundertrykkende. Hvad mener du?   

Vi vil godt give Tom Behnke ret i, at der er brug for mere information. Men 
det er ikke mindst den omfattende misinformation, som har kørt uafbrudt, 
der har skabt dette behov. Blandt andet vil det være hensigtsmæssigt, hvis 
man opfordrer kunderne til at samarbejde med myndighederne i bekæmpelsen 
af trafficking. Vi opfordrer til, at fremtidige informationskampagner laves i 
samarbejde med sexarbejderes organisationer, og ikke med den tydeligvis usaglige 
anti-prostitutions-lobby.     

Kig også mod syd i stedet for hele tiden mod øst og inddrag erfaringer fra modellen 
i Tyskland. Og man kunne jo begynde med at informere politikerne om virkeligheden 
bag den prostitueredes liv, som flertallet af dem oplever den.    

Kirsten Brosbøl mener, at der skal laves undersøgelser om effekten af den svenske 
kriminalisering. Men der er allerede undersøgelser på området. Den svenske model 
er evalueret i en meget saglig rapport fra det norske justitsministerium: 
http://www.odin.no/jd/norsk/dok/andre_dok/rapporter/012101-990544/dok-bn.html
Læs også Petra Östergrens mere sociologiske analyse:  


http://www.petraostergren.com/images/stories/dokument/magisteruppsats.pdf 

 

Og så den vigtigste af alle:  

Ved at bekæmpe kriminalisering, mytedannelse, fordomme, stigmatisering og 
diskrimination af prostituerede hjælper vi BÅDE trafficking ofre og almindelige 
udøvende.
INDDRAG OS, GIV OS TALETID OG LYT TIL OS, INDEN I BESLUTTER 
JER FOR NOGET, SOM HAR ET HELT ANDET FORMÅL END DET, DET 
PÅ OVERFLADEN SER UD TIL AT DREJE SIG OM FOR AT FÅ 
GENNEMFØRT DEN PRIMÆRE DAGSORDEN, SOM IKKE ER 
MENNESKEHANDEL.    

Gør det især fordi vi har en anden viden end jer og kan nuancere 
beslutningsgrundlaget.
    

venlig hilsen,   

VIP LOUNGEnetværk af og for sex arbejdere og sex købere
Webside: http://viplounge.sexpornhost.com 
Blog: https://viplounge.wordpress.com