Fordrejninger og inddragelse af andre emner påvirker danskernes holdninger til prostitution

3 01 2007

Fordrejninger og inddragelse af andre emner påvirker danskernes holdninger til prostitution

 

 

Vilstrupundersøgelsen 

I dagene op til jul gennemførte Vilstrup en analyse for at tage pulsen på den danske befolknings holdning til prostitution efter 4½ års med prostitution og – ikke mindst menneskehandel – højt på mediers og politikeres dagsorden http://politiken.dk/indland/article217959.ece  Den viser en stigning på 18 procentpoints (til 42%) i spørgsmålet, om prostitution er en uacceptabel del af samfundet, men samtidig kun et fald fra 64% til 54% i andelen af danskere, der finder prostitution i orden. Det er værd at bemærke, at der stadig er en markant overvægt at danskere, der finder prostitution i orden. Mere markant er det, at den massive og statsstøttede kampagne for at få indført forbud mod prostitution eller køb af sex ikke har øget andelen danskere, der går ind for forbud af en eller anden art, til mere end 22 %  

– altså kun lidt over hver femte dansker ønsker forbud – et markant mindretal! –   I kommentarerne til undersøgelsen af sociolog Claus Lautrup og af SF’s prostitutionsordfører Pernille Vigsø Bagge, MF finder man en konstatering af, at jo mere diskussionen, der er om emnet, og jo mere information, der kommer om virkeligheden bag de prostitueredes liv, jo mere effekt får det, og der findes glæde over at befolkningens syn på prostitution og handel med kvinder har flyttet sig; men skridtet tages også videre til at sige, at oplysningskampagner ikke er nok. Der skal forbud til. 

Her stikker følgende i øjnene: 

– 1.     4½ år med prostitution – og ikke mindst menneskehandel højt på
          dagsordenen.
         
syn på prostitution og handel med kvinder 

– 2.     virkeligheden bag de prostitueredes liv 

3.     de konservative vil ikke være med til forbud 

Ad. 1. For at bane vejen for det ønskede forbud og en holdningsændring i befolkningen, så har medier og politikere og en række interessegrupper, som om de to ting er et og samme, kædet menneskehandel sammen med prostitution for at lade trafficking/menneskehandel, som alle afskyr, trække læsset. Hvordan ville tallene i en Vilstrup undersøgelse mon være, hvis man spurgte ind til danskernes holdning til menneskehandel og trafficking isoleret. Et godt bud kunne være en total overvægt af, at det er uacceptabelt, og at det er noget, hvor lovgivningen skal håndhæves; måske endda strammes. Men det er bemærkelsesværdigt, at den overvægt ikke slår  igennem, når den fordrejende sammenkædning finder sted. 

Ad. 2. Virkeligheden nævnes – det er mediernes skildring af ”virkeligheden” bag de prostitueredes liv, der har påvirket befolkningen! Men ER det nu virkeligheden, som medierne skildrer. Menneskehandel/trafficking har været temaet for en masse ”prostitutionsinformationer” i TV, aviser og debatter rundt i landet, hvor der ikke har været plads til en nuanceret debat ved eksempelvis at lade prostituerede med en ikke-forbudsholdning komme til orde endsige deltage i panelerne.Der vises en udsendelse om to thai kvinder, der er lokket til Danmark under falske forudsætninger. Læs Steen Shapiro’s artikel vedr. artiklen om de to thai kvinder : http://www.steenschapiro.dk/fanget.html De ender i en sørgelig slavelignende situation med prostitution og trusler og vold.

Der vises et billede i Politiken i forbindelse med offentliggørelsen af Vilstrup resultatet af en kvinde i lænker http://politiken.dk/indland/article218130.ece . Selvfølgelig for at skabe associationer til lighed mellem prostitution og slaveri, og sådan har kampagnen kørt for at flytte holdninger gang på gang. Og altså ikke uden en vis manipulerende effekt. 

TV-udsendelsen blev vist uden efterfølgende kommentarer, selvom man var blevet gjort opmærksom på, at indholdet og det efterladende indtryk kunne være en fordrejning af virkeligheden, for tal fra forskellige kilder i Rigspolitiet vurderer, at 2-5 procent af udenlandske sexarbejdere er berørt af trafficking/menneskehandel. Andelen af udenlandske sexarbejdere i Danmark er ca. 2000 ud af ca. 6000, altså en tredjedel. Dermed er 0,7-1,7 % af sexarbejderne i Danmark – regnes de mandlige sexarbejdere i branchen med, så er andelen mindre – ramt af det, der er hovedtemaet i den såkaldte ”prostitutions-”debat. Det er disse få procent, der skal løfte indførelsen af et lovindgreb mod prostitution eller i hvert fald køb af sex, som det er sket i Sverige. Det er brugen af disse få procent, der hele tiden trækkes frem, som giver et fordrejende billede af branchen som værende kvinder i lænker. Det er i hvert fald ikke virkeligheden for den helt store majoritet af sexarbejdere, som kommer fra meget forskellige miljøer i samfundet. Man kunne for nylig læse, at politiet har fundet frem til, at der er en del vestjyske husmødre, der tager til de større byer for at supplere husstandsindkomsten. Hvor er deres lænker, og hvem trækker i dem for at tvinge dem til købstæderne? 

Ad. 3. De konservative vil ikke være med til at kriminalisere hverken de prostituerede eller deres kunder. Når prostitution er lovligt, så er det også lovligt at være kunde. Alt andet er ulogisk, siger Tom Behnke. Han efterlyser mere oplysning og information. Det kan kun billiges, men det skal være information om den virkelige virkelighed bag de prostitueredes liv. Man kunne starte med at informere politikerne og opfordre dem til at søge alsidig information ved eksempelvis at tale med sexarbejdere, der har en ikke-forbudsholdning til deres fag. De burde ikke være svære at finde, da det er den store majoritet af de udøvende. 

Konsekvenser af indførelse af kriminalisering og forbud – ikke den rette løsning. 

Målet med denne fordrejende for ikke at sige løgnagtige kampagne er klar – ønsket om at få kriminaliseret prostitution, eller hvis der skal for megen flytten holdning til, så indledningsvist at kriminalisere kunden og ødelægge grundlaget for indtjeningen, og er det ikke inden for rækkevidde, så at indføre en finsk model med kriminalisering af køb af sex hos handlede kvinder. Men inden vi kigger på området lovgivning, så lad os lige se på begreberne trafficking og menneskehandel: 

A. Trylleri med tal og trafficking-definitioner.   
Begreberne ”trafficking” og ”kvindehandel” er ret problematiske. Det er de, fordi de bruges i flæng i alle mulige og umulige sammenhænge, og som oftest aldrig defineres.Internationale organisationer er ikke enige om hvad trafficking er, hvilket er et stort problem i mediedækningen. Da International Organisation for Migration i september påpegede, at intet tyder på nogen stigning i trafficking ved fodbold-VM (som medierne ellers påstod), gjorde de samtidig opmærksom på, at øget viden om trafficking hos journalisterne kunne have bidraget til en mere saglig dækning af emnet.  

Lad os derfor her klargøre hvordan FN definerer det. Trafficking er ifølge FN det forhold, at personer 1) rekrutteres, transporteres etc., 2) under anvendelse af vold, tvang, trusler, bedrag etc., 3) med henblik på udnyttelse. Vi bør holde fast i, at trafficking ikke kan betyde hvad som helst. Mange medier og debattører bruger faktisk trafficking-begrebet på en måde som er i uoverensstemmelse med FNs definition. Og se effekten! Den almindelige forvirring omkring definitioner kan udnyttes og bliver det.Man kan elegant og usynligt operere med to forskellige definitioner for trafficking, og derefter konsekvent blande dem sammen. Hermed åbnes der mulighed for at eksemplificere forfærdelige vilkår for kvinder udsat for menneskehandel under én definition, og så omtale hundrede tusinder af kvinder, der er defineret som handlede under en anden definition. Således projiceres den forfærdelige situation for en lille gruppe kvinder (egentlige trafficking-ofre) over på en langt større gruppe kvinder (udenlandske sexarbejdere i almindelighed), Og det kan være skæbnesvangert for kvinderne, fordi en sådan unuanceret forståelse kan føre til uhensigtsmæssige politiske beslutninger. 

Denne form for manipulation er undersøgt af Vincent Clausen i forhold til Fagbladet 3F’s understøttelse af Reden og Redens kampagne mod prostitution og kvindehandel – se http://hattedamer. blogspot. com/2006/ 05/bent-brev- til-palle- smed-en-uafhngig .html

Undersøgelsen viser hvordan mytedannelse kan udvikle sig gennem en kombination af ensidig journalistik og trylleri med tal og trafficking-definitioner.
Enten har Fagbladet 3F selv fundet på denne genistreg at operere med to definitionsbegreber, eller også er man under bevidst eller ubevidst indflydelse fra kredse og organisationer, som ud fra politiske og/eller religiøse motiver har en interesse i, at nuancerne og forskellighederne skal tilsløres, og som dermed spekulerer i tvetydigheden i trafficking-begrebet. Dette kunne gøre det relevant at gøre sig nogle overvejelser omkring hvilke kræfter man,  på denne måde lader sig influere af, og hvilke kræfter, der har haft indflydelse på forandringen i holdningsændringerne, som Vilstrupundersøgelsen dokumenterer.

B.  Lovgivningen.
Problemet vedrørende trafficking kan bedst løses med og skal løses med håndhævning af eksisterende lovgivning; eventuelt en stramning af lovgivningen på selve området og gerne ændring i lovgivning på udlændingeområdet. Man løser ikke menneskehandel/trafficking problemet ved at kriminalisere kunder. Slavehandel problemet skubbes jo bare væk fra åsynet, så det ikke længere er synligt at menneskehandel foregår. Dermed være ikke sagt at menneskehandelen forsvinder, den bliver bare sværere at få øje på for hr. og fru Danmark, ligesom det også bliver sværere og nok nærmest umuligt for de kvinder, der ender i tvangsprostitution at stikke af fra deres bagmænd. Modellen i Tyskland med et kontrolleret og reguleret miljø har derimod gjort forholdene vanskeligere for menneskehandlerne, og menneskehandel er ganske vist ikke totalt fjernet, men reduceret betydeligt, fordi det er vanskeligere at tjene penge på det. Meget meget få udøvende i Danmark ønsker den kriminalisering som, Lone Dybkjær, Pernille Vigsøe Bagge, Kirsten Brosbøll, Magrethe Wivel, Mette Frederiksen, Jane Korczack ( 3F) m.fl. ønsker at proppe ned over hovedet på os.Vil man kvindehandelen til livs så er det dummeste man kan gøre, at kriminalisere kunderne, som jo bør være dem politiet samarbejder med hvis man vitterlig har ønsker om at komme kvindehandlen til livs. Således vedgår politiet i Sverige, at det er blevet sværere at få kunder til at afgive vidneudsagn og information efter det er blevet kriminelt at købe sex.

Derudover har politiet fået utrolig mange beføjelser i form af telefon aflytning de sidste 2 år, og disse er blevet og bliver brugt i stor stil, selvom vi intet hører om det i offentligheden. Det fremmer jo ikke formålet om et forbud, at man virkelig er blevet bedre til at bruge eksisterende lovgivning. Men man kunne øge indsatsen yderligere fra politiets og skats side ved at frigive de ressourcer, der stresser de registrerede sexarbejdere, som HAR orden i forholdene, og deres kunder ved gang på gang at møde op og kontrollere de samme ting. Problemet er blot, sagt mellem linjerne, at hver gang man træffer en sag, så skal der bruges endnu flere ressourcer, og de er ikke til rådighed. Derfor må der ikke komme for mange sager.Hvis ikke man kan ramme bagmændene til kvindehandelen på trods af telefon aflytninger og et åbent prostitutions marked (som vi har for tiden) – så vil vi gerne vide hvordan sex negative feminister/politikere (som ikke kender prostitutions branchen) har forestillet sig at kunne ramme bagmændene, når og hvis en kriminaliserings model a la den svenske indføres i DK ? Kriminalisering er ikke en løsning, men nærmere en “problem skaber” som ydermere skubber de menneskehandlede kvinder væk fra offentligheden og gadebilledet, så de ikke længere er synlige. Men så kan man jo som i Sverige bryste sig af det – problemet er uden for synsvidde – det kan I jo selv se!

Realiteten er bare, at den svenske kriminalisering af købesex (dvs. “kunden”) har skubbet de udøvende og branchen under jorden og gjort det farligere at være sex arbejder, fordi kunderne tager og får større frihedsgrader, i gadeprostitutionen er det de dårlige og farlige kunder, der er tilbage som indtjeningsgrundlag; alligevel manipulerer vores politikere på stribe, når de ligefrem tramper på hinanden i deres iver, når det gælder om at prise og anbefale den svenske kriminalisering til Danmark.

Kriminaliserings mantra’et har kørt og kører i ring fordi det ganske enkelt er et faktum, at man IKKE kan afskaffe menneskehandel ved at kriminalisere kunder! Kig også på USA, hvor prostitution er illegalt i næsten alle stater på nær 2. USA er et af de lande, der har størst og flest problemer, hvad menneskehandel, forsvundne børn og voldtægt/vold angår.
I kommentarerne til Vilstrup undersøgelsen slutter Pernille af med at kræve, at kunden skal påtage sig et ansvar for ikke at medvirke til kvindehandelens beståen, en mere målrettet politiindsats på området trafficking og tilbud til de handlede om 3 måneders ophold i Danmark som minimum.
http://www.sf.dk/index.php?article=13302

Kære Pernille, ovenstående er vi enige i – også kundernes ansvar over for og motivation for at melde enhver mistanke om kvindehandel til politiet, så der kan skrides ind, MEN det er jer – politikere generelt – der i mange år har medvirket til kvindehandelens beståen, ligesom I stadig gør ved blot at returnere menneskehandlede kvinder tilbage til fattige lande, hvor både NGO’er, regeringer og politi er korrupte, velvidende, at kvinderne havner i ny menneskehandel og blot bliver solgt videre eller i værste fald bliver straffet efter Sharia loven som f.eks. hersker i Nigeria. Det ved prostitutions branchen – kunderne ved det – vores allierede ved det og en del politikere ved det og står ved det, som du, men budskabet preller ulykkeligvis af på flertallet. Hvis man bliver ved med at gøre prostitutionskunderne til syndebukke for alting, så bliver det umuligt at få et konstruktivt samarbejde med dem om bekæmpelse af trafficking. I må også blive mere opfindsomme end bare at råbe ”politi!” hver gang I ser et problem. En politiindsats, der ikke er baseret på afvejning af fordele og ulemper kan drive nogle sexarbejdere (ikke mindst udenlandske) i armene på bagmænd, både her og i oprindelseslandene.

Det er på høje tid, at politikerne gør noget for at hjælpe de menneskehandlede kvinder NU og ikke i morgen eller næste år! Og diskuter så selve prostitutionsområdet særskilt uden denne fordrejning ved hjælp af et emne – menneskehandelen, som vi alle er enige om, skal løses.
Og husk det nu – kriminalisering af kunderne hjælper ikke de menneskehandlede kvinder ud af den fattigdom, som er skyld i, at de havner i sørgelige og umenneskelige situationer. Så der er ingen grund til at blive ved med at foregøgle, at I kan og vil hjælpe menneskehandlede kvinder ved at kriminalisere kunderne, som du anbefaler, når vi nu alle ved at dette er en skrøne *** og ikke en løsning. Den eneste virkning det har, er, at det som i Sverige ser pænt ud på overfladen, men “betændelsen” trives i bedste velgående underneden.

***   Med hensyn til fakta, så kan vi nævne, at Rikskriminalpolisen ikke mener, at der skal være sket nogen reduktion i omfanget af trafficking i Sverige. Man har derimod analyseret sig frem til, at kriminaliseringen tenderer til at eksportere trafficking-problemet til andre lande. Vil I virkelig have, at Danmark også skal flygte fra sit ansvar på den måde?
Det er også en vigtig pointe, at det svenske politi selv siger, at det er blevet sværere at hive vidneudsagn ud af kunderne efter kriminaliseringen. Dette beror naturligvis på, at ethvert vidneudsagn samtidig er et vidneudsagn mod kunden selv, i og med, at hans sexkøb er en forbrydelse. Vidneudsagn fra kunder er netop et vigtigt redskab mod trafficking.
Kriminalisering af kunderne er kun en hjælp til bagmændene, som bare vil berige sig endnu mere på sex slaver og sex kunder, da prisen altid stiger under en kriminalisering – det ved alle!Vælger I at kriminalisere kunderne, så vælger I at hjælpe bagmændene, og det bør hr. og fru Danmark vide, når I nu gør så meget for at indføre kriminaliseringsmodellen til Danmark velvidende, at den vil ramme de danske udøvende og gøre deres hverdag mere farlig takket være jeres kriminaliserings forslag.Det netop fremsatte forslag om en Finlandsmodel med kriminalisering af sexkøb hos handlede prostituerede er slet ikke vejen. For det første er lovgivningen meget svær at formulere, for hvordan skal kunden sikre sig, at han ikke begår noget lovstridigt!  Spørge pigen og få hendes underskrift!Konsekvensen kunne blive, at kunden fravælger alle af en anden etnisk oprindelse – også dem han lovligt kan besøge. Dermed er loven racediskriminerende. Det er svært at se, hvordan dette lovforslag kan gøres operationelt.Men en lovændring inden for udlændingeområdet er ønskelig og befordrende. Det er ikke den store åbenbaring at den største drivkraft bag prostitution er FATTIGDOM og det er her, at den største indsats skal gøres.
Polske håndværkere må ifølge EU-regler gerne arbejde i Danmark, blot reglerne overholdes. Samme rettighed har sexarbejdere ikke. For at endog en EU-borger kan komme ind og udføre sit ikke ulovlige erhverv i EU-landet Danmark, søger de ofte “papirhjælp” hos diverse bagmænd. Forskellige lande har forskellige regler for hvad de inkluderer i deres statistikker omkring menneskehandel. Derfor tælles migrantarbejdere undertiden med som handlede i statistikkerne, når de opdages, hvilket får tallenet til at svulme op. Intet er mere forkert og fordrejende i prostitutions/menneskehandels-debatten. De lukkede grænser PRODUCERER trafficking, fordi det forhold, at de skal have bagmænd til at ordne deres papirer i sig selv øger faren for, at de ender som ofre for trafficking.

Majoriteten på næsten 100 % – selve prostitutionsdebatten

De sexnegative har altid været imod køb og salg af sex, og den sidste voldsomme bølge af løgnagtig propaganda satte ind for ca 4½ år siden og har virkelig vokset sig kæmpestor. Den ensidige prostitutions propaganda har været fordrejende, fordi ”prostitutions-”debatten har været sølet ind i og er blevet til en debat om trafficking/menneskehandel under prostitutionsvinger, som om de to emner er et og samme. Man kunne tvivle på om de sexnegative er i stand til at skelne mellem slaveri og løn arbejde? De ønsker i hvert fald ikke at sondre mellem de to vidt forskellige ting.Nu er det jo sådan, at vi er utallige sex arbejdere, som i årtier har gjort klart, at vi er sex arbejdere, ikke slaver, men man ignorerer os og hævder, at vi ikke eksisterer. Når vi ikke eksisterer, kan man ikke høre os. Den overvældende majoritet (>98 %) af prostituerede i Danmark er sex arbejdere og ikke sex slaver. Det kan I ikke ændre, selvom propagandamøllen kværner derudaf for at bibringe det indtryk. Uanset om det drejer sig om sex slaver eller sex arbejdere så vil ALLE, der sælger sex blive negativt ramt af en kriminalisering, uanset hvilken grad/art af kriminalisering, man har i tankerne. Ved derimod at bekæmpe kriminalisering, mytedannelse og stigmatisering hjælper vi BÅDE trafficking-ofre og almindelige udøvende, som har det godt med deres valg af sex arbejde. For vi er en hel del i branchen, der er tilfredse med jobbet og hverdagen, ligesom en hel del af kassedamerne, lægerne, lagerarbejderne, salgskonsulenterne osv. også er tilfredse. Det kan være svært for andre at forstå, og de sexnegative vil ikke acceptere det, selvom de intet kendskab har til den virkelige verden i forskellige typer sexarbejders arbejdsliv.Et paradoks: Hvis eliten af sex negative virkelig mener, at alle kvindelige prostituerede er sex slaver og i det hele taget tvunget ud i prostitution, hvordan hænger det så sammen med, at de selv samme lovgivere opkræver moms og skat af de kvindelige sex arbejdere? En sex slave er jo ejet af en alfons og tjener ikke penge til sig selv. Dette siger også, at den sex negative del af statsmagten udmærket ved at sex arbejderne ER sex arbejdere. Og nu vi er ved alfons begrebet: hvis nu de sex negative virkelig mener, at “at tjene penge på andres prostitution” er at være en alfons, så gør denne definition af at være en alfons, staten til den største alfons i Danmark, måske sammen med aviser, der lever godt af at bringe sexarbejdernes annoncer. I øvrigt så er hele propaganda møllen kørende for skattekroner. Bl.a. er Reden kommet på finansloven med 19 mio. kr. Skattekroner, som også er inddrevet hos sexarbejdere, men anvendes til at skade deres egen forretning. Hvilke andre erhverv udsættes for en sådan nedrighed.Med den bevidste sammenblanding har Reden og div sex negative feminister/politikere og puritanere formået at hjernevaske hr. og fru Danmark til at tro atALLE” prostituerede = sex slaver, hvilket er lige så langt fra virkeligheden, som lyksalighederne i den Svenske kriminalisering, vi stadig hjernevaskes med af Dorit Otzen, og andre, der fordrejer debatten og hindrer modstandere i at komme til orde. Samme taktik, som i Sverige. Hvilken værdi er der i holdninger, der ikke er stærke nok til at tåle modsigelse? De må ikke være valide. Filtrerer vi denne forvrængning fra og går ind i den rene prostitutionsdebat, så er der en floskel, der bruges i uendelighed, men er så usand, som hele den ovenfor gennemgåede propaganda virksomhed.Det påstås, at kvinder sælger deres krop. Intet er mere forkert. Man køber ikke et andet menneskes krop, når man køber sex af sex arbejdere. Man/kunden køber en ydelse og ikke mindst en TILLADELSE til at have sexuelt samvær.Sex sælgeren HAR RET TIL AT SIGE NEJ. Og gør det. Helt efter eget forgodtbefindende. Vedkommende har også ret til selv at vælge, hvilke ydelser, der skal tilbydes. Den sondring adskiller den tvungne og den, der prostituerer sig af egen fri vilje.

Det farligste ved prostitution både psykisk og fysisk er:

Stigmatiseringen
Stigmatiseringen
Stigmatiseringen og det dobbeltliv, som den medfører!
Og så den diskrimination vi udsættes for!
Dårlige love og manglende rettigheder!
Køreturen til og fra kunden – men ikke kunden som sådan!  (jo der findes sandelig andet end gadeprostituerede)

For ikke at tale om “tvangs registreringen” hvor prostituerede får pligter, men ikke har rettigheder.. udover at sex arbejderes sikkerhed tilsidesættes!

Derfor gør det os og vore kunder harme, at læse og høre
sex negative politikere og højrekristne puritanske sex negative feminister, som ikke har en disse forstand på prostitution og menneskehandel, propagandere.
Reden og Dorit
Otzen’s kriminaliserings mantra, vrangvridning af sandhed og fakta, og ikke mindst spredning af stigmatisering af og fordomme mod en gruppe mennesker, under disse omstændigheder er det næsten umuligt for os at tale vores egen sag.
Reden og Dorit Otzen ønsker ikke at give sex arbejderne taletid undtagen til de få, der støtter op om deres kriminaliseringsønsker, og allerværst gør sig selv til selvbestaltede talerør på alles vegne – mod langt langt de flestes ønske! 
Vi opfordrer til:
Vi vil meget gerne appellere til, at ALLE fremover bruger deres sunde fornuft, når denne skare af sex negative feminister/politikere og puritanere understøttet af medierne går ud og laver propaganda og hjernevask-debatter for at fremme deres egne og Reden’s Dorit Otzens kriminaliserings ønsker. Vurder selv, om inddragelsen af emnet trafficking og menneskehandel forvrængende bruges til at påvirke holdningen i Danmark, fordi det “sælger” ideen om et forbud bedre.

Vurder selv om mål og midler står i det rette forhold, når man vil indføre en 
kriminalisering, der også rammer de 98-99 % af alle prostituerede, der ikke 
er ramt af menneskehandel, for at hjælpe en minoritet, som loven mod den 
påståede hensigt ydermere vil gøre livet farligere for, når man samtidig ved, 
at der FINDES lovgivning til at beskytte minoritetsgruppen, der er tvangsindskrevet 
til prostitution mod deres vilje. Lovgivningen skal blot håndhæves. 
    

Vurder også prostitution særskilt og afgør, om den prostituerede skal have 
retten til at bestemme over egen situation og liv og krop! Eller om andre kvinder, 
som oftest ikke kender branchen indefra, skal fratage sine medsøskende 
muligheden for ovenstående ret! 
Det mener vi er kvindeundertrykkende. Hvad mener du?   

Vi vil godt give Tom Behnke ret i, at der er brug for mere information. Men 
det er ikke mindst den omfattende misinformation, som har kørt uafbrudt, 
der har skabt dette behov. Blandt andet vil det være hensigtsmæssigt, hvis 
man opfordrer kunderne til at samarbejde med myndighederne i bekæmpelsen 
af trafficking. Vi opfordrer til, at fremtidige informationskampagner laves i 
samarbejde med sexarbejderes organisationer, og ikke med den tydeligvis usaglige 
anti-prostitutions-lobby.     

Kig også mod syd i stedet for hele tiden mod øst og inddrag erfaringer fra modellen 
i Tyskland. Og man kunne jo begynde med at informere politikerne om virkeligheden 
bag den prostitueredes liv, som flertallet af dem oplever den.    

Kirsten Brosbøl mener, at der skal laves undersøgelser om effekten af den svenske 
kriminalisering. Men der er allerede undersøgelser på området. Den svenske model 
er evalueret i en meget saglig rapport fra det norske justitsministerium: 
http://www.odin.no/jd/norsk/dok/andre_dok/rapporter/012101-990544/dok-bn.html
Læs også Petra Östergrens mere sociologiske analyse:  


http://www.petraostergren.com/images/stories/dokument/magisteruppsats.pdf 

 

Og så den vigtigste af alle:  

Ved at bekæmpe kriminalisering, mytedannelse, fordomme, stigmatisering og 
diskrimination af prostituerede hjælper vi BÅDE trafficking ofre og almindelige 
udøvende.
INDDRAG OS, GIV OS TALETID OG LYT TIL OS, INDEN I BESLUTTER 
JER FOR NOGET, SOM HAR ET HELT ANDET FORMÅL END DET, DET 
PÅ OVERFLADEN SER UD TIL AT DREJE SIG OM FOR AT FÅ 
GENNEMFØRT DEN PRIMÆRE DAGSORDEN, SOM IKKE ER 
MENNESKEHANDEL.    

Gør det især fordi vi har en anden viden end jer og kan nuancere 
beslutningsgrundlaget.
    

venlig hilsen,   

VIP LOUNGEnetværk af og for sex arbejdere og sex købere
Webside: http://viplounge.sexpornhost.com 
Blog: https://viplounge.wordpress.com
Reklamer

Handlinger

Information

One response

5 01 2007
VIP LOUNGE

Vores svar på Vilstrup undersøgelsen er sendt pr mail til div. medier :

dr@dr.dk, radioavisen@dr.dk, tva@dr.dk, kbh@dr.dk, tv2@tv2.dk, redaktionen@berlingske.dk, btdebat@bt.dk, redaktionen@arbejderen.dk, redaktionen@eb.dk, i@information.dk, kristeligt-dagblad@kristeligt-dagblad.dk, red@metroxpress.dk, jp@jp.dk, jpk@jp.dk, indland@pol.dk, redaktion@urbanavis.dk, weekendavisen@weekendavisen.dk, redaktionen@bhstid.dk, redaktion@folketidende.dk, red@sj-medier.dk, dagbladet@db-faa.dk, st-salg@si-medier.dk, red.kf@nordvest.dk, red.hav@nordvest.dk, roskilde.salg@db-faa.dk, frederiksborg@db-faa.dk, redaktionen@hdnet.dk, post@fynsamtsavis.dk, redaktion@fyens.dk, ks@kj-avis.dk, jydskevestkysten@jv.dk, vejle@vaf-fd.dk, fredericiadagblad@vaf-fd.dk, red@stiften.dk, redaktion@amtsavisen.dk, debat@midtjyllandsavis.dk, hf@herningfolkeblad.dk, ringkoebing@de-bergske.dk, holstebro@de-bergske.dk, sf@skivefolkeblad.dk, redaktion@morsf.dk, nordjyske@nordjyske.dk, ritzau@ritzau.dk, redaktionen@eb.dk, presse@dr.dk, redaktionen@berlingske.dk, tip@24timer.dk, hba@urban.dk, doc@urban.dk, wib@urban.dk, wik@urban.dk, nicolas.henriksson@metroxpress.dk, red@metroxpress.dk, aarhusred@metroxpress.dk, Politiken.dk@pol.dk, chefredaktionen@pol.dk, redaktion@modkraft.dk, modkraft@modkraft.dk, saa@socialister.dk,

og også til forskellige social politiske ordførere og andre politikere:

lise.seelen@ft.dk, dfpikr@ft.dk, dflofr@ft.dk, tom.behnke@ft.dk, tru@jm.dk, gitte.seeberg-assistant@europarl.europa.eu, peter_schluter@mail.dk, sfvils@ft.dk, pernille.bagge@ft.dk, rvmaje@ft.dk, rvmali@ft.dk, rvlody@ft.dk, rvsiea@ft.dk, pernille.rosenkrantz-theil@ft.dk, line.barfod@ft.dk,

VIP LOUNGE

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s
%d bloggers like this: