Stands nypuritanismen i EU-parlamentet!

21 05 2008

Stands nypuritanismen i EU-parlamentet! 

Maria Carlshamre fra EU-parlamentets ligestillingskomité har redigeret en rapport til EU-parlamentet om prostitutionspolitik. Rapporten skal diskuteres i denne uge. Maria Carlshamre er en fanatisk svensk prostitutionsmodstander fra det lille parti Feministisk Initiativ, og hun har en lang historie for at fare med en halv vind. Hendes syn på prostitution er ”abolitionistisk”. Det er en synsmåde som indebærer, at man tilsidesætter prostitueredes behov for sikkerhed, rettigheder og uafhængighed af bagmænd, og i stedet bekæmper prostitution samlet set, herunder selvvalgt prostitution. Carlshamres rapport er også udformet i overensstemmelse med hendes egne politiske synspunkter omkring prostitution. 

I den abolitionistiske lejr har man en tradition for at fiske forskellige bidder ud af internationale konventioner for at bruge dem som argument for at føre forbudspolitik, mens man elegant forbigår de dele af konventionerne, der trækker i den modsatte retning. Det gælder blandt andet den statsstøttede amerikanske lobbyorganisation CATW, som for øvrigt har et lobbykontor i Bruxelles. Denne ”botanisering” ses også i Carshamres rapport. Den nævner en lang række internationale konventioner, dokumenter og undersøgelser, der skal forestille at udgøre en berettigelse for Carlshamres korstog mod prostitution. Denne fremgangsmåde sløres ved at undlade at anføre kilderne til de forskellige påstande. 

Vi kan ikke gennemgå alle disse referencer. Vi hæfter os dog ved nogle få elementer. Der omtales en del såkaldt forskning i et forsøg på at promovere et abolitionistisk dogme: at det uafhængig af sociale, juridiske, kulturelle og økonomiske sammenhænge er skadeligt at bytte sex for penge. Allerede her bliver det problematisk, for store dele af den internationale ”forskning” om prostitution er allerede i udgangspunktet så ideologisk ladet at konklusionen i højere grad afspejler forskerens synspunkter end prostitutionens realiteter. I Carlshamres rapport viser det sig da også, at en række abolitionistiske og radikalfeministiske klicheer fremlægges som havde det været fakta – oftest uden kildehenvisning, så man ikke kan checke deres ”fakta”. En af disse klassikere er påstanden om at prostitution giver PTSD/granatchok. Det er en påstand som oftest fremføres af ”forskeren” Melissa Farley fra den amerikanske organisation Prostitution Research and Education, en organisation der har det skrevet ind i sin formålsparagraf at man vil bekæmpe prostitution. Melissa Farleys studier er baseret på interviews med prostituerede på krisecentre og lignende og er derfor ikke repræsentative for sexarbejdere generelt – et problem som går igen i mange andre undersøgelser af prostitution. Farleys studier er imidlertid populære i abolitionistiske kredse, fordi hendes konklusioner er ”politisk korrekte”. Generelt set er der ikke belæg for at påstå, at det at bytte penge for sex i sig selv skulle være skadeligt. Der er en del meget generaliserende tal og udsagn i rapporten som udgør meget specifikke påstande – endda i et omfang som overgår hvad der i dag er muligt at sige ud fra den samlede eksisterende prostitutionsforskning. Kriteriet for hvilke studier der er inddraget har åbenbart været om de kan bruges til at underbygge Carlshamres dagsorden – ikke studiernes lødighed, endsige overholdelse af basale videnskabelige principper. Hug en hæl og klip en tå – så skal Carlshamres sko nok komme på. 

Carlshamre påstår, at der er den sammenhæng mellem lovlig prostitution og menneskehandel at det sidste forårsages af det første. Det gør hun blandt andet ved at hævde – i en bisætning – at forbudspolitikken i Carlshamres hjemland, Sverige, forebygger menneskehandel. Dette til trods for, at det svenske rigskriminalpolitis rapporteur om menneskehandel, Kajsa Wahlberg, peger på en stigning i prostitutionsrelateret menneskehandel til Sverige (senest i the Guardian 5. januar 2008). Den ”sammenhæng”, som Carlshamre ser mellem lovlig prostitution og menneskehandel er en som hun selv konstruerer gennem botanisering og sammenkædning af løsrevne fragmenter fra konventioner og ”forskning”, garneret med en manipulerende radikalfeministisk retorik om vold mod kvinder, voldtægt osv. Der er intet sagligt belæg for påstanden om, at menneskehandel skulle være forårsaget af efterspørgsel efter seksuelle ydelser. En IOM-rapport fra 2003 (rapport nr. 15) kom tvært imod frem til, at menneskehandel drives af en demografisk push-faktor, ikke af en pull-faktor (efterspørgsel). Derimod kan manglende rettigheder og øget magt hos kriminelle føre til, at personer som ikke oprindeligt var ofre for menneskehandel bliver ofre undervejs i processen. 

Carlshamre opremser en række sociale problemer og risici, som hun påstår er almindelige blandt sexarbejdere. Hun søger at fremme en pointe om, at sociale problemer kan afskaffes ved at bekæmpe prostitution. Ræsonnementet i Carlshamres rapport forudsætter imidlertid, at disse sociale problemer udspringer af sexarbejdet i sig selv (se bl.a. s. 6). Dette udtrykker en abolitionistisk grundantagelse: at årsagen til problemer hos sexarbejdere altid skyldes bytte af penge for sex, i stedet for lovgivningens marginalisering af sexarbejdere og sexarbejdererhvervet, kulturelle fordomme mod og nedvurdering af sexarbejdere osv. Dermed overser Carlshamre, bevidst eller ubevidst, at den restriktive lovgivning, som findes i mange lande, herunder Danmark, i sig selv er med til at skubbe prostitutionen ind i juridiske gråzoner, hvor kriminelle har de bedste vækstbetingelser. Carlshamre overser med andre ord, at den type restriktive love, som hun selv fremmer, allerede i dag udgør en væsentlig kilde til de problemer inden for sexarbejderfaget anno 2008, som Carlshamre ellers hævder at være imod. 

Det meste af rapporten består af en række politiske standpunkter, der bliver pakket ind på en måde så det kommer til at se ud som om der er tale om en iagttagelse af fakta. Dermed går Maria Carlshamres rapport i realiteten fra at sige ”vi plejer at mene, at prostitution er vold mod kvinder” til at sige ”nu skal vi beslutte at vi skal blive ved med at mene det”. Det professionelle spin, som er bygget ind i rapporten ligner i betænkelig grad materiale fra den tidligere nævnte amerikanske anti-prostitutions-lobbyorganisation CATW. 

Seksualforskrækkelsen går som en rød tråd gennem rapporten, selvom den er forklædt som ”videnskab”. Den bliver dog særlig tydelig i fraser som f.eks.: ”[…] volden er en integreret del af de ting, som prostituerede kvinder forventes at gøre i deres daglige arbejde”. Skulle sex nu være lig med vold? Det er i det hele taget karakteristisk for Carlshamres syn på seksualitet, at hun er nødt til at lede i konventioner helt tilbage fra 1949 – før kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet – for at finde en indstilling til sex, der stemmer overens med hendes egen. 

I Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) og VIP LOUNGE er vi imod den type påstande og generaliseringer om os og vores arbejde, som Carlshamres rapport er fuld af. Det er dybt krænkende, at Carlshamre & co. vil trække deres egne normer ned over hovederne på os, mens de bruger vores fag til at oppiske moralpanik. Det er krænkende af mange grunde. Blandt andet er det et problem for en seriøs indsats mod menneskehandel at Carlshamre og andre slår plat på menneskehandelsproblemet i et forsøg på at fremme deres egen nypuritanske dagsorden. Det er også krænkende, at Carlshamre forsøger at skabe og anvende panik om menneskehandel og voldtægt som et instrument til at overdøve sexarbejdernes egne stemmer og vores krav om sikkerhed, ordnede arbejdsforhold og selvbestemmelse. Ikke mindst er det krænkende, at Carlshamre arbejder for en politik, som i særlig grad vil skade de mest udsatte sexarbejdere, mens hun selv taler om social ansvarlighed. 

 

Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) og VIP LOUNGE kræver:

  • Afskaffelse af alle typer af lovgivning, som driver prostitution under jorden og dermed skaber grobund for organiseret kriminalitet.
  • Sexarbejdere skal have adgang til de ordninger på arbejdsmarkedet som alle andre har mulighed for at drage fordel af.
  • Forbedring af sexarbejderes sikkerhed, arbejdsvilkår og selvbestemmelse.
  • At officielle studier af og rapporter om prostitution reelt skal øge vores viden i stedet for bare at afspejle forfatternes egne holdninger – både i EU og i Danmark.

 
 
 

*** 

Maria Carlshamres rapport hedder ”Draft Report on prostitution and its health consequences on women in Member States” http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/712/712985/712985en.pdf

Du kan læse mere om Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) på vores hjemmeside:
www.s-i-o.dk/

VIP LOUNGE hjemmeside : http://viplounge.sexpornhost.com/

 

 

Udsendt af Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) og
 VIP LOUNGE – netværk af og for sexarbejdere og allierede    d. 20 maj 2008.
 

 

Reklamer
Foxy Ronja: – et emne der er oppe til debat for tiden ..

25 05 2007

Tit er ord nogle sølle ting, som ikke kan forklare dybt nok. Saglige er de (forfattere /ordrige) der kan sige hvad vi andre ikke kan, samt dem der orker at tage del i debatter og kan forsvare sig på en god fornuftig måde. Nix jeg foretrækker at sige så lidt som muligt, men har dog besluttet mig at give et besyv til.

Først lidt om mig. Jeg er en veluddannet højere midterklasse opvokset borger fra landet, der har fundet glæden ved at være callgirl / prostitueret og hvad der ellers kan findes af grimme navne.
Mine grunde til at vælge dette fag har flere faktorer, som jeg for nu vil vælge at være personlige.
Men jeg vil gerne give et indblik i mit liv pga. div. debatter oppe i medierne.

Lad mig starte med at sige noget for at fjerne nogle rygter – en pige har et valg og kan sige nej. Ikke alle er stakkels/ulækre mænd, men meget lækre kærlige der vil du skal nyde også.

Utroligt? Ja.
Uforstående? Nej –

En af mine kunder som redder mangen en dag er en stærkt handikappet, forkrøblet fysisk og i respirator. Han er 100% livsglad intelligent mand og jeg tænker altid på ham når mit humør er lavt. Glæden ved mit besøg er i en størrelsesorden hvor andet ikke kan hamle op.
Vi bruger meget af tiden på at snakke sammen, jeg giver noget ryg massage og ja fornøjer ham som aftalt. Nogle gange udfører jeg ting som jeg ved en personlig plejer ikke må ( personlig pleje f.eks. klippe hår eller negle) Dette kan gøre ondt pga. sårbare fingre, men bliver udholdt da det er mig der gør det, hvor er offentlige regler dog smålige. Inden der bliver puttet godnat, får jeg en sang – Har du nogensinde hørt en syng med respirator?

En anden er en ældre herre på ja 90 år ! du læste rigtigt! Han kan holde en hel time og er ret krævende, men på ingen måde uforstående.

De fleste er meget søde mænd der ikke har tid i deres liv til en fast, eller ikke orker at kurtisere deres kære hele dagen for ½ times sex om aftenen. Ikke at jeg undskylder deres beslutninger, udbud og efterspørgsel, men jeg forstår det som den krævende erotiske kvinde jeg selv er. Men stadig er deres hjerte hos den de elsker, selv om de i en timer tænker med, ja, undervognen.

Ja jeg taler måske kun om solskins historier og spørgsmålet kunne være om jeg ville besøge handicappede uden at få penge for det? Svaret er at jeg har prøvet at være besøgsperson, men oplevede at reglerne er for stramme. Man får tit et personligt indblik i andres liv, men som glædespige kan man komme dybere ind og glæden er tilsvarende stører. Tid er enormt kostbart i denne verden og folk betaler sig for hvad som helst for at finde tiden til andre fornøjelser. Igen udbud og efterspørgsel.
Jeg føler ikke skam over mit fag, føler mig brugt, udnyttet eller dårligt behandlet af mine kunder. De eneste der taler dårligt om en som mig, er dem der ikke forstår. Jo mere jeg har beskrevet min personlighed på hjemmesiden, nu bedre personlige oplevelser har jeg fået, dem der finder fornøjelse ved mit selskab har søgt efter en med min personlighed, mere end efter en med en krop til udnyttelse.
Jeg har da oplevet mindre sjove, anderledes, samt sørgmodige ting, men mit spørgsmål er – Hvilket job er der ikke sorger i?

Jeg har tudet på toilettet i ”almindelige” jobs, pga. chikane eller utilstrækkelighed, stress, kollegaer samt overfuset af kunder. Dette ”job” har jeg aldrig været ked af i samme størrelsesorden, nemlig fordi jeg er min egen, jeg kan bestemme alt, samt fordi det er så tilfredsstillende.
Som kæreste (ex) har jeg forståelse for at man kan føle sig forbigået/forrådt hvis en mand går til en prostitueret. Jeg har selv kunder hvor kærresten ikke har lyst eller forståelse for div. Lyster. (Vil lige indskyde at de fleste professionelle piger i faget er forsigtige med deres psyke ved at tilbyde ting der går ud over deres grænser.)Nogle forhold har mistet intimiteten og ja der skal arbejdes på at få den tilbage, men hvis forståelsen er der ville jeg personligt foretrække at manden gik til en professionelpige end til en tilfældig, da disse tit får følelserne i klemme.

Jeg er til fulde enig i at regler skal ændres i samfundet for at ordnede vilkår kan forhindre udnyttelse og kriminalitet. Ikke fordi jeg er bange for konkurrence, men fordi jeg også ser fjernsyn med grædende teenagere der er blevet solgt til Danmark og narkomaner der helst vil være uden. Men alle kan ikke skæres over en kam og ikke alle er stakler i klemme i systemet!
Desværre har jeg heller ikke nogen løsninger på hvad der kan gøres.

Til sidst vil jeg gerne give gode links videre om emnerne:

http://viplounge.sexpornhost.com
http://luder.smartlog.dk/

Indlægget er skrevet af Foxy Ronja – VIP ESCORT
Billedet i indlægget er lånt fra Ronjas egen Hjemmeside

Tilykke med nyt navn, SANS!

21 05 2007

svensk-flag.gif

Det svenske netværk for sexarbejdere og allierede som før hed PRIS har fået et nyt navn SANS, efter at en gruppe kvinder (prostitutions modstandere) havde stjålet PRIS navnet, og tilsyneladende købt pris domænet som de kun ville sælge mod 10.000 Euro, til den oprindelige sexarbejder organisation PRIS.Nu er sexarbejdere ikke tabt bag en vogn, og vi finder os heller ikke i afpresningsmetoder. De svenske gæve kvinder har nu ændret PRIS navnet til SANS, og købt et sans domæne  så de undgår at samme problem igen opstår.

TILLYKKE  SANS – Sexsäljares och allierades nätverk i Sverige

————

6 months ago we started a new network here in Sweden, a network for sexworkers human rights. Just after we published our new name a small group of people, who works against prostitution, made an aware rip-off of the networks name PRIS. 

The new ugly PRIS didn’t want to change name and wanted us to pay 10.000 EURO for the domain name that they had register. One of their goals is to export the Swedish law, that criminalizes our client, to other countries! Yeahh that’s right! Ok… so if a network who is against prostitution and obviously works against sexworkers rights still wants to call themselves for Prostitutes Right In the Society… what can we do??? Just please be aware of that PRIS in Sweden works against our goals.

We were not prepared on such here infantile methods nor do we want to sit with them in a sandbox and throw sand back on them. So we choose to ignore them as much as we can.

During the spring we have continued our discussions about various question , supported each other and today you can find a very nice group of dynamic and creative folk within our network. In our network you can find both old sexworker activists and newer ones like myself and of course clients and allies to us. 

We came up with a better name for our network; actually it was Pye Jakobson who suggested the name! I’m today very proud to present our SANSible good network:

SANS – Sexworkers and allies network in Sweden

SANS is working towards getting sexworkers the same human rights as the rest of society, and not be subjected to discrimination, oppression or stigmatization. SANS counteracts the stereotypical and bias image that exists about the sale of sexual services.

We want a more sensible policy and legislation concerning the selling and buying of sexual services, a decriminalization that means that the legislation surrounding sex for pay between consenting adults is removed. As a result of a policy change, sexsellers could then start to  be protected for real by the existing laws, for example rape, sexual abuse, trafficking etc.

 

sans3001.jpg

Mer information om oss hittar du på vår hemsida www.sans.nu
(SANS webbplats håller på att byggas ut med en massa bra information.)

Statue til ære for sexarbejdere i hele verdenen – 31 marts!!!

29 03 2007

pic_statue.gif

2nd annual Open Day in Amsterdam’s Red Light District and the unveiling of a new statue in honour of sex workers everywhere!

On Saturday March 31st the 2nd annual  open day in the Red Light District of Amsterdam will take place from noon to 6pm (18:00).

The goal of the day is to give people a better image of the diversity of the red light area by offering them a look behind closed doors. Sex businesses, churches, residents, artists and others that have something to do with the neighbourhood are available on this day to talk to the public. Of course many people are interested in the sex industry and just like last year there will no doubt be long line-ups again in front of the live sex theatres Casa Rosso and the Banana Bar.

At 5pm (17:00) on the Oudekerksplein by the Old Church a bronze statue will be unveiled honouring everyone around the world who works in the sex industry. The statue is a message to society, a call for respect but also a message to sex workers, namely this: “you have the right to be proud of yourself, feel strong and independent and fight for your human rights.”

The statue is an initiative of Mariska Majoor founder of the Prostitution Information Centre in Amsterdam. She will unveil the statue together with (former) sex workers.

All sex workers – also international – who want to participate at the unveiling are welcome. 

If you have questions please email the PIC:
pic@pic-amsterdam.com

opendag.jpg 

Lørdag den 31 marts afholdes den 2 årlige “open day” i Amsterdams Red Light District fra kl 12 – 18.00.

Dagens mål er at give besøgende et bedre billede af nuancerne i Red Light Distriktet ved at tilbyde folk at komme indenfor de lukkede døre.

Kl 17.00 vil Mariska afsløre en bronze statue som skal ære alle i hele verdenen som arbejder i sex industrien.

Statuen er en besked til samfundet, et opråb om respekt men også en besked til sexarbejdere : Du har ret til at være stolt af dig selv, ret til at føle dig stærk og selvstændig og kæmp for dine rettigheder!

Initiativtageren til statuen er Mariska Majoor, som også har grundlagt PIC Prostitution Information Center i Amsterdam. Mariska vil afsløre statuen sammen med andre sexarbejdere.

Alle sexarbejdere – også internationale – der har lyst til at deltage i afsløringen af statuen til ære for sexarbejdere er hjertellig velkomne.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte PIC:
pic@pic-amsterdam.com

PIC webside: www.pic-amsterdam.com/opendag.html

ICRSE webside: www.sexworkeurope.org/

Prostituerede vil i A-kasse

7 03 2007

 

Af MARIA LÜTZEN

Salg af sex bør anses som et erhverv som alle andre, mener prostituerede.

Kvinder, der sælger sex til mænd, skal have samme rettigheder som andre faggrupper. Det mener et netværk af nuværende og tidligere prostituerede, som kæmper for at give sexarbejdere mulighed for bl.a. at melde sig ind i en A-kasse.

»Når vi er tvunget til at betale skat, bør vi også kunne få arbejdsløshedsunderstøttelse og pension ligesom alle andre,« siger Maj Christensen, koordinator i netværket Vip Lounge og tidligere prostitueret.

Ingen sygedagpenge

For 1 år siden måtte hun efter 12 år i branchen trække sig tilbage pga. slidgigt i hoften og rygsmerter. Havde hun været sygeplejerske, ville de fysiske skavanker have udløst sygedagpenge eller måske endda en arbejdsskadeerstatning. For Maj Christensen udløste det skrantende helbred ikke andet end bistandshjælp.

»Den dag, man vælger at stoppe arbejdet som prostitueret, ryger man direkte på bistandshjælp og bliver en belastning for systemet. Det er urimeligt og diskriminerende,« mener hun.

Siden 1999 har prostitution i Danmark været afkriminaliseret. Det vil sige, at det er lovligt både at købe og sælge sex.

Til gengæld skal den prostituerede betale skat og moms af alle indtægter over 50.000 kr.

»Når prostitution i andre henseender bliver betragtet som et almindeligt erhverv, skal vi da have ordentlige forhold over hele linjen,« efterlyser Maj Christensen.

DF siger nej

Ligestillingsordfører i Dansk Folkeparti Louise Frevert afviser imidlertid forslaget.

»Det er fint, at de prostituerede ønsker at organisere sig, men jeg er betænkelig ved at åbne sluserne for en fuld legalisering i form af bl.a. A-kasse og pensionsordning. Det er et forkert signal at sende, når vi samtidig forsøger at bekæmpe kvindehandel,« siger hun.

Også socialordfører Mette Frederiksen (S) er afvisende, men understreger, at hun er ked af at måtte sige nej til et forslag fra de prostituerede.

»Prostitution skal ikke anses som et erhverv. Vi definerer det som et socialt problem, og det er derfor, at vi bruger penge på oplysningskampagner osv. Vi ved, at rigtig mange ender i prostitution som følge af sociale problemer og efterfølgende får post-traumatisk stress. Der findes ingen andre grupper, som er så udsat for voldtægter og har så høj en sundhedsrisiko som de prostituerede,« siger hun.

En gammel drøm

Selv har Maj Christensen aldrig opfattet sig selv som en kvinde med sociale problemer. Hun begyndte som massagepige i en alder af 28 år. Efter at have været rejseleder i en årrække valgte hun at forfølge en drøm, som hun havde haft siden 16-års-alderen. Hun ville være massagepige.

»Jeg havde i mange år gået med tanken om, at det kunne være spændende at prøve. I forvejen levede jeg et liv, som gjorde, at man i gåseøjne kunne kalde mig for luder. Mit sexliv var meget aktivt,« forklarer Maj Christensen, som besluttede, at hun lige så godt kunne tage penge for sine udskejelser. Hun svarede på en annonce, fik job på et escortbureau. I 1999 begyndte hun at arbejde selvstændigt som escortpige.

»En stor del af jobbet var at give kunderne en form for terapi. Mange af mændene søger i virkeligheden en at tale med deres problemer om samt socialt samvær og ikke bare sex,« fortæller Maj Christensen, som føler, at årene som prostitueret har givet hende et godt kendskab til mennesker.

I dag fortryder hun intet fra tiden som escortpige.

»Men jeg er ærgerlig over, er, at jeg ikke kom i gang noget før. At være escortpige er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv,« siger Maj Christensen. maria.lutzen@jp.dk

*** teksten er dækket af loven om ophavsret og den er bragt efter tilladelse fra forfatteren.

direkte kilde : http://www.jp.dk/kbh/artikel:aid=4283602/

An assessment of Gunilla Ekberg’s account of Swedish prostitution policy

15 01 2007

gunillaekberg.gif

http://home.graffiti.net/viploungedk/pdf/Ekberg-kritik.pdf

brev fra VIP LOUNGE til Joan Ørting

6 01 2007

 ebjoe.jpg

Igår kunne man på Ekstrabladets eudgave læse et læserbrev fra en ung mand, som søgte gode råd hos Ekstrabladets sexolog Joan Ørting.

Jeg drømmer om sex med luder
http://ekstrabladet.dk/spoerg_joan_oerting/article257401.ece

VipLounge har idag sendt en mail til Joan Ørting da vi ikke helt forstår hvorfor Joan Ørting vælger at propagandere for vores nypuritanske sexnegative feminister og også vedhæftet vores svar på Vilstrupundersøgelsen i håb om at Joan fremover vælger at skælne mellem reel information og propaganda.

Kære Joan

Du skriver I dit svar til læseren, der vil udleve en fantasi med en sexarbejder: “Måske er hun en af de mange østeuropæiske, afrikanske og asiatiske piger, der hvert år bliver transporteret til Danmark med lovning om et respekteret job i en tøjbutik eller på kontor, men tvinges til at prostituere sig selv på gaden eller på et bordel.”Derfor ser vi dit svar til ham som en støtte til den fordrejede kampagne, der føres af sexnegative kræfter i Danmark – se vedhæftede dokument.Vi havde hellere set, at du var gået ind på, hvorfor han har fantasien. Vort bud er, at han så ung tyr til en sexarbejder, fordi han ikke har succes hos pigerne på samme måde, som hans kammerater praler/lyver med. Så ser han muligheden i at prøve sex ved at betale for den – det er drømmen om at prøve, er vor umiddelbare opfattelse, der driver ham. Ikke at det er en sexarbejder.Rådet til ham fra os er, at man behøver ikke få sin sexuelle debut allerede som 18-årig, og at hvis han gør det, så vil det præge HAM for resten af livet. Han burde for egen skyld vente. Man husker altid sin første gang, og der skal han grundigt overveje, om det skal være med en sexarbejder og hvis han efter grundig overvejelse alligevel vælger den vej, så er næste spørgsmål med hvem. Han nævner selv en klinik som mulighed. Drej ham den vej, hvis han er ude i nødsporet.

Hvis han vælger at føre sin oplevelse ud i livet trods vort råd, findes der flere gode råd;) Han bør finde en kvinde, der har forståelse for hans situation, og som kan give ham en positiv oplevelse den første gang. Han kan besøge en klinik eller flere og tale med 4-5 kvinder, inden han vælger, eller han kan gå ind på www.Venuslogen.dk  og få råd om, hvilken kvinde, der kan give ham det, han søger på en pæn og anstændig måde med god forståelse.

Der er mange unge mænd, der får klaret deres drøm om at undersøge, hvad sex er for noget, på den måde med en god fornemmelse i maven. De får måske endda lært NYDELSEN VED SEX fra starten i stedet for et knald på bagsædet af en bil med en pige, der måske ikke har den store lyst og som evt. er en narkopige eller utilfreds med sit arbejde.

Vi skal også lige huske på, at lige så slem kan oplevelsen første gang være med den uerfarne pige, han endelig får med ud på toilettet til en fest, hvor begge er plørede. Så har han heller ikke noget rart at huske tilbage på.     

God læselyst med det vedhæftede. Vi håber, at det har været overvægten af gademiljøet i hans brev, der har påvirket dig til netop det svar, og at du har været uvidende om den vinkel på prostitution og hele den forvrængede debat om prostitution i lyset af kvindehandel og traficking, som du kan læse om i vedlagte information. 

Med venlig hilsen 

VIP LOUNGEnetværk af og for sex arbejdere og sex købere
Webside: http://viplounge.sexpornhost.com 
Blog: https://viplounge.wordpress.com

P.S.Husk også, at den helt store majoritet af udenlandske kvinder, kommer hertil af egen fri vilje og er HELT PÅ DET RENE MED, hvad de skal lave. Derfor virker dit svar som støtte for de puritanske og sexnegative feminister, der spreder misinformation.