Stands nypuritanismen i EU-parlamentet!

21 05 2008

Stands nypuritanismen i EU-parlamentet! 

Maria Carlshamre fra EU-parlamentets ligestillingskomité har redigeret en rapport til EU-parlamentet om prostitutionspolitik. Rapporten skal diskuteres i denne uge. Maria Carlshamre er en fanatisk svensk prostitutionsmodstander fra det lille parti Feministisk Initiativ, og hun har en lang historie for at fare med en halv vind. Hendes syn på prostitution er ”abolitionistisk”. Det er en synsmåde som indebærer, at man tilsidesætter prostitueredes behov for sikkerhed, rettigheder og uafhængighed af bagmænd, og i stedet bekæmper prostitution samlet set, herunder selvvalgt prostitution. Carlshamres rapport er også udformet i overensstemmelse med hendes egne politiske synspunkter omkring prostitution. 

I den abolitionistiske lejr har man en tradition for at fiske forskellige bidder ud af internationale konventioner for at bruge dem som argument for at føre forbudspolitik, mens man elegant forbigår de dele af konventionerne, der trækker i den modsatte retning. Det gælder blandt andet den statsstøttede amerikanske lobbyorganisation CATW, som for øvrigt har et lobbykontor i Bruxelles. Denne ”botanisering” ses også i Carshamres rapport. Den nævner en lang række internationale konventioner, dokumenter og undersøgelser, der skal forestille at udgøre en berettigelse for Carlshamres korstog mod prostitution. Denne fremgangsmåde sløres ved at undlade at anføre kilderne til de forskellige påstande. 

Vi kan ikke gennemgå alle disse referencer. Vi hæfter os dog ved nogle få elementer. Der omtales en del såkaldt forskning i et forsøg på at promovere et abolitionistisk dogme: at det uafhængig af sociale, juridiske, kulturelle og økonomiske sammenhænge er skadeligt at bytte sex for penge. Allerede her bliver det problematisk, for store dele af den internationale ”forskning” om prostitution er allerede i udgangspunktet så ideologisk ladet at konklusionen i højere grad afspejler forskerens synspunkter end prostitutionens realiteter. I Carlshamres rapport viser det sig da også, at en række abolitionistiske og radikalfeministiske klicheer fremlægges som havde det været fakta – oftest uden kildehenvisning, så man ikke kan checke deres ”fakta”. En af disse klassikere er påstanden om at prostitution giver PTSD/granatchok. Det er en påstand som oftest fremføres af ”forskeren” Melissa Farley fra den amerikanske organisation Prostitution Research and Education, en organisation der har det skrevet ind i sin formålsparagraf at man vil bekæmpe prostitution. Melissa Farleys studier er baseret på interviews med prostituerede på krisecentre og lignende og er derfor ikke repræsentative for sexarbejdere generelt – et problem som går igen i mange andre undersøgelser af prostitution. Farleys studier er imidlertid populære i abolitionistiske kredse, fordi hendes konklusioner er ”politisk korrekte”. Generelt set er der ikke belæg for at påstå, at det at bytte penge for sex i sig selv skulle være skadeligt. Der er en del meget generaliserende tal og udsagn i rapporten som udgør meget specifikke påstande – endda i et omfang som overgår hvad der i dag er muligt at sige ud fra den samlede eksisterende prostitutionsforskning. Kriteriet for hvilke studier der er inddraget har åbenbart været om de kan bruges til at underbygge Carlshamres dagsorden – ikke studiernes lødighed, endsige overholdelse af basale videnskabelige principper. Hug en hæl og klip en tå – så skal Carlshamres sko nok komme på. 

Carlshamre påstår, at der er den sammenhæng mellem lovlig prostitution og menneskehandel at det sidste forårsages af det første. Det gør hun blandt andet ved at hævde – i en bisætning – at forbudspolitikken i Carlshamres hjemland, Sverige, forebygger menneskehandel. Dette til trods for, at det svenske rigskriminalpolitis rapporteur om menneskehandel, Kajsa Wahlberg, peger på en stigning i prostitutionsrelateret menneskehandel til Sverige (senest i the Guardian 5. januar 2008). Den ”sammenhæng”, som Carlshamre ser mellem lovlig prostitution og menneskehandel er en som hun selv konstruerer gennem botanisering og sammenkædning af løsrevne fragmenter fra konventioner og ”forskning”, garneret med en manipulerende radikalfeministisk retorik om vold mod kvinder, voldtægt osv. Der er intet sagligt belæg for påstanden om, at menneskehandel skulle være forårsaget af efterspørgsel efter seksuelle ydelser. En IOM-rapport fra 2003 (rapport nr. 15) kom tvært imod frem til, at menneskehandel drives af en demografisk push-faktor, ikke af en pull-faktor (efterspørgsel). Derimod kan manglende rettigheder og øget magt hos kriminelle føre til, at personer som ikke oprindeligt var ofre for menneskehandel bliver ofre undervejs i processen. 

Carlshamre opremser en række sociale problemer og risici, som hun påstår er almindelige blandt sexarbejdere. Hun søger at fremme en pointe om, at sociale problemer kan afskaffes ved at bekæmpe prostitution. Ræsonnementet i Carlshamres rapport forudsætter imidlertid, at disse sociale problemer udspringer af sexarbejdet i sig selv (se bl.a. s. 6). Dette udtrykker en abolitionistisk grundantagelse: at årsagen til problemer hos sexarbejdere altid skyldes bytte af penge for sex, i stedet for lovgivningens marginalisering af sexarbejdere og sexarbejdererhvervet, kulturelle fordomme mod og nedvurdering af sexarbejdere osv. Dermed overser Carlshamre, bevidst eller ubevidst, at den restriktive lovgivning, som findes i mange lande, herunder Danmark, i sig selv er med til at skubbe prostitutionen ind i juridiske gråzoner, hvor kriminelle har de bedste vækstbetingelser. Carlshamre overser med andre ord, at den type restriktive love, som hun selv fremmer, allerede i dag udgør en væsentlig kilde til de problemer inden for sexarbejderfaget anno 2008, som Carlshamre ellers hævder at være imod. 

Det meste af rapporten består af en række politiske standpunkter, der bliver pakket ind på en måde så det kommer til at se ud som om der er tale om en iagttagelse af fakta. Dermed går Maria Carlshamres rapport i realiteten fra at sige ”vi plejer at mene, at prostitution er vold mod kvinder” til at sige ”nu skal vi beslutte at vi skal blive ved med at mene det”. Det professionelle spin, som er bygget ind i rapporten ligner i betænkelig grad materiale fra den tidligere nævnte amerikanske anti-prostitutions-lobbyorganisation CATW. 

Seksualforskrækkelsen går som en rød tråd gennem rapporten, selvom den er forklædt som ”videnskab”. Den bliver dog særlig tydelig i fraser som f.eks.: ”[…] volden er en integreret del af de ting, som prostituerede kvinder forventes at gøre i deres daglige arbejde”. Skulle sex nu være lig med vold? Det er i det hele taget karakteristisk for Carlshamres syn på seksualitet, at hun er nødt til at lede i konventioner helt tilbage fra 1949 – før kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet – for at finde en indstilling til sex, der stemmer overens med hendes egen. 

I Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) og VIP LOUNGE er vi imod den type påstande og generaliseringer om os og vores arbejde, som Carlshamres rapport er fuld af. Det er dybt krænkende, at Carlshamre & co. vil trække deres egne normer ned over hovederne på os, mens de bruger vores fag til at oppiske moralpanik. Det er krænkende af mange grunde. Blandt andet er det et problem for en seriøs indsats mod menneskehandel at Carlshamre og andre slår plat på menneskehandelsproblemet i et forsøg på at fremme deres egen nypuritanske dagsorden. Det er også krænkende, at Carlshamre forsøger at skabe og anvende panik om menneskehandel og voldtægt som et instrument til at overdøve sexarbejdernes egne stemmer og vores krav om sikkerhed, ordnede arbejdsforhold og selvbestemmelse. Ikke mindst er det krænkende, at Carlshamre arbejder for en politik, som i særlig grad vil skade de mest udsatte sexarbejdere, mens hun selv taler om social ansvarlighed. 

 

Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) og VIP LOUNGE kræver:

  • Afskaffelse af alle typer af lovgivning, som driver prostitution under jorden og dermed skaber grobund for organiseret kriminalitet.
  • Sexarbejdere skal have adgang til de ordninger på arbejdsmarkedet som alle andre har mulighed for at drage fordel af.
  • Forbedring af sexarbejderes sikkerhed, arbejdsvilkår og selvbestemmelse.
  • At officielle studier af og rapporter om prostitution reelt skal øge vores viden i stedet for bare at afspejle forfatternes egne holdninger – både i EU og i Danmark.

 
 
 

*** 

Maria Carlshamres rapport hedder ”Draft Report on prostitution and its health consequences on women in Member States” http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/712/712985/712985en.pdf

Du kan læse mere om Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) på vores hjemmeside:
www.s-i-o.dk/

VIP LOUNGE hjemmeside : http://viplounge.sexpornhost.com/

 

 

Udsendt af Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) og
 VIP LOUNGE – netværk af og for sexarbejdere og allierede    d. 20 maj 2008.
 

 

Reklamer
Tilykke med nyt navn, SANS!

21 05 2007

svensk-flag.gif

Det svenske netværk for sexarbejdere og allierede som før hed PRIS har fået et nyt navn SANS, efter at en gruppe kvinder (prostitutions modstandere) havde stjålet PRIS navnet, og tilsyneladende købt pris domænet som de kun ville sælge mod 10.000 Euro, til den oprindelige sexarbejder organisation PRIS.Nu er sexarbejdere ikke tabt bag en vogn, og vi finder os heller ikke i afpresningsmetoder. De svenske gæve kvinder har nu ændret PRIS navnet til SANS, og købt et sans domæne  så de undgår at samme problem igen opstår.

TILLYKKE  SANS – Sexsäljares och allierades nätverk i Sverige

————

6 months ago we started a new network here in Sweden, a network for sexworkers human rights. Just after we published our new name a small group of people, who works against prostitution, made an aware rip-off of the networks name PRIS. 

The new ugly PRIS didn’t want to change name and wanted us to pay 10.000 EURO for the domain name that they had register. One of their goals is to export the Swedish law, that criminalizes our client, to other countries! Yeahh that’s right! Ok… so if a network who is against prostitution and obviously works against sexworkers rights still wants to call themselves for Prostitutes Right In the Society… what can we do??? Just please be aware of that PRIS in Sweden works against our goals.

We were not prepared on such here infantile methods nor do we want to sit with them in a sandbox and throw sand back on them. So we choose to ignore them as much as we can.

During the spring we have continued our discussions about various question , supported each other and today you can find a very nice group of dynamic and creative folk within our network. In our network you can find both old sexworker activists and newer ones like myself and of course clients and allies to us. 

We came up with a better name for our network; actually it was Pye Jakobson who suggested the name! I’m today very proud to present our SANSible good network:

SANS – Sexworkers and allies network in Sweden

SANS is working towards getting sexworkers the same human rights as the rest of society, and not be subjected to discrimination, oppression or stigmatization. SANS counteracts the stereotypical and bias image that exists about the sale of sexual services.

We want a more sensible policy and legislation concerning the selling and buying of sexual services, a decriminalization that means that the legislation surrounding sex for pay between consenting adults is removed. As a result of a policy change, sexsellers could then start to  be protected for real by the existing laws, for example rape, sexual abuse, trafficking etc.

 

sans3001.jpg

Mer information om oss hittar du på vår hemsida www.sans.nu
(SANS webbplats håller på att byggas ut med en massa bra information.)

Statue til ære for sexarbejdere i hele verdenen – 31 marts!!!

29 03 2007

pic_statue.gif

2nd annual Open Day in Amsterdam’s Red Light District and the unveiling of a new statue in honour of sex workers everywhere!

On Saturday March 31st the 2nd annual  open day in the Red Light District of Amsterdam will take place from noon to 6pm (18:00).

The goal of the day is to give people a better image of the diversity of the red light area by offering them a look behind closed doors. Sex businesses, churches, residents, artists and others that have something to do with the neighbourhood are available on this day to talk to the public. Of course many people are interested in the sex industry and just like last year there will no doubt be long line-ups again in front of the live sex theatres Casa Rosso and the Banana Bar.

At 5pm (17:00) on the Oudekerksplein by the Old Church a bronze statue will be unveiled honouring everyone around the world who works in the sex industry. The statue is a message to society, a call for respect but also a message to sex workers, namely this: “you have the right to be proud of yourself, feel strong and independent and fight for your human rights.”

The statue is an initiative of Mariska Majoor founder of the Prostitution Information Centre in Amsterdam. She will unveil the statue together with (former) sex workers.

All sex workers – also international – who want to participate at the unveiling are welcome. 

If you have questions please email the PIC:
pic@pic-amsterdam.com

opendag.jpg 

Lørdag den 31 marts afholdes den 2 årlige “open day” i Amsterdams Red Light District fra kl 12 – 18.00.

Dagens mål er at give besøgende et bedre billede af nuancerne i Red Light Distriktet ved at tilbyde folk at komme indenfor de lukkede døre.

Kl 17.00 vil Mariska afsløre en bronze statue som skal ære alle i hele verdenen som arbejder i sex industrien.

Statuen er en besked til samfundet, et opråb om respekt men også en besked til sexarbejdere : Du har ret til at være stolt af dig selv, ret til at føle dig stærk og selvstændig og kæmp for dine rettigheder!

Initiativtageren til statuen er Mariska Majoor, som også har grundlagt PIC Prostitution Information Center i Amsterdam. Mariska vil afsløre statuen sammen med andre sexarbejdere.

Alle sexarbejdere – også internationale – der har lyst til at deltage i afsløringen af statuen til ære for sexarbejdere er hjertellig velkomne.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte PIC:
pic@pic-amsterdam.com

PIC webside: www.pic-amsterdam.com/opendag.html

ICRSE webside: www.sexworkeurope.org/

An assessment of Gunilla Ekberg’s account of Swedish prostitution policy

15 01 2007

gunillaekberg.gif

http://home.graffiti.net/viploungedk/pdf/Ekberg-kritik.pdf

Remember those lost at Green River + Vancouver BC + South Africa + Brisbane + China + New Zealand + Scotland + Australia

17 12 2006

 VIP LOUNGE     VIP LOUNGE  

Dear Friends,

 

Thank you for standing in solidarity with your brothers and sisters here in the United States and around the world. Today is a very important day, because today we remember all the women and men who have lost their lives because they chose to do sex work as their profession. It is incomprehensible to me why somebody would want to harm another human being because they are a prostitute. I will never understand why prostitutes do not deserve equal protection under the law. It is time to end the criminalization of prostitution and begin the healing process to stop discrimation and violence against sex workers. As long as we remain criminals, we will not be safe. As long as we are criminals, society will continue to abuse and dismiss us. We are human beings and we deserve to be safe. Decriminalize prostitution now and protect us, your brothers, sisters, mother’s, fathers, daughters and sons lives depend on it. 


We have compiled a list of names of women and girls, men and boys that have died while working in the line of prostitution.

Below are the names we could find. Please remember all of those that we could not find.

In Solidarity,

Robyn Few

 

17 December – Silent candle demonstration in Helsinki

17 12 2006

VIP LOUNGE postkort

Current issues in Salli and in Finland

17th December
International Day to End Violence Against Sex Workers

A silent candle demonstration on Sunday 17 December 2006 at 6 pm

The Venue: The corner of Mannerheimintie and Simonkatu (a major street corner in the city centre), Helsinki, Finland
Take with you: a red candle or lantern and a red umbrella

Everyone is wellcome.

Print out

This demonstration is arranged by SALLI.

International Day to End Violence Against Sex Workers has been launched by SWOP-USA.

See also
17 December – International Day to End Violence Against Sex Workers

17 12 2006

ICRSE postkort

SWOP began the annual “International Day to End Violence Against Sex Workers” on December 17, 2003, the day before the conviction of Seattle’s, Green River Killer. “We wanted everyone in the world to know that because of the criminalization of prostitution it took 23 years to convict a man of killing at least 48 women,” said Stacey Swimme, SWOP-AZ.  “Police ignored vital information given by prostitutes and pimps because of stigma and discrimination.” Such deadly violence against sex workers is thought to be a recurring social pattern. Serial killers know that the criminalization of prostitution prohibits sex workers from seeking protection from police and that stigma causes the public to believe that violence is part of sex workers’ job description.

Police in our communities should prioritize addressing violence against sex workers, yet the stigma and criminalization increases vulnerability and undermines recourse. Often society views sex workers as separate and inconsequential. “When dangerous killers are on the loose, all women are at risk because the endemic sexual justification for violence does not only apply to prostitutes. It is part of a deeply ingrained misogyny in our society that condones the punishment of ‘sexual’ women. A violent crime against one woman is a crime against all women, regardless of their occupation, race, or class, and is never justified.” says Dr. Avaren Ipsen, SWOP Campaign Coordinator  and co-chair of Berkeley Commission on the Status of Women.

http://www.swop-usa.org/index2.php

Green River Killer at WIKIPEDIA

blkfade.gif

VIP LOUNGE postkort

blkfade.gif

Norma Jean Almodovar, founder of ISWFACE ( http://www.normajeanalmodovar.com/mybio.html ) and Jenna Jasmine ( www.myspace.com/jennajasmine ), founder of SWOP-LA are creating a display on Ocean Front Walk in Venice Beach on Sunday, December 17th from 12pm-4pm.  They are calling attention to International Day to End Violence Against Sex Workers.  Under their tent you will be able to donate $5 for 10 minutes of “Real Talk with a Real LIVE HAPPY SEX WORKER.”  Topics ranging from sex advice to holiday plans will all be fair game.   Donations will go towards the two local sex worker rights organizations that the two women run in Los Angeles.  Aside from educating yourself with information and advice, participants are invited to add a “whore story” to their “whore memorial” wall, a temporal installation of anonymous stories about how the word whore has negatively affected or traumatized them.   “The death of punitive stigma around words like whore and prostitute is the first step that sex workers and non sex workers alike can take in critically examine how institutionalized misogyny really operates on a daily basis.” says Jenna Jasmine who identifies as a proud whore activist. (SWOP-LA).

In 2003, the Sex Workers Outreach Project USA in California called for vigils around the country and the world to bring attention to the sentencing of Gary Ridgeway, aka the Green River Killer, who confessed to murdering 48 women. Ridgeway said during his court case why he targeted young women working on the streets – “I picked prostitutes because I thought I could kill as many of them as I wanted without getting caught.” His belief that police didn’t prioritize investigating the murders of sex workers was reflected in the fact that he wasn’t caught until 21 years after his  first killing.  2006 is marked with the killings of six female bodied street prostitutes in Atlantic City, as recent as November of this year; the high profile Duke Rape Case, and this week’s new victims murdered in the UK.

The political became very personal for Jenna Jasmine when she was recently robbed by a bad client in a motel in Bell Gardens – the same week that the four women’s bodies were found in a marsh in Atlantic City.  “I now know the frustration of not being able to use the police as a source of protection from violence.  The people that prey on prostitutes are clearly aware of our inability to use the police for protection from violence as well.  The man who robbed me was taunting me about this very fact.  There are people that HATE us.  There are police codes for the deaths of prostitutes classified as NHI (No Humans Involved).  It made NO difference that I was a supposedly privileged college educated call girl.  That morning, to that twenty something year old punk, if he had decided to do anything worse than take my money, my cell phone and my palm pilot I am very aware that I would have been the latest  “prostitute found dead in a motel” headline.  Most sex workers prioritize police retaliation over standing up for their rights as human beings.

 blkfade.gif

VIP LOUNGE postkort

blkfade.gif

International Day to End Violence Against Sex Workers Sunday, December 17th 

Where: UNLV, 5:30pm, Student Union, room 205 
What: Informational session on violence against sex workers- causes, issues, and policy exploration 

Afterwards, join us for a Vigil (location to be announced) where we remember women and transgender people who have been killed because they were sex workers. Bring a red umbrella and dress in black to show your support of eliminating violence against sex workers!  

Annie Sprinkle offers specific ways you can participate Dec. 17th. 

Ten Things You Can Do to Participate in the Fourth Annual International Day to End Violence Against Sex Workers 

On December 17th, people around the world will be calling attention to hate crimes against sex workers, namely prostitutes. Here are some suggestions and options for ways to participate. Or by all means, make up your own.  

#1. Do something of personal meaning alone at home; take a ritual bath, or simply think about those who have died, light a candle, make a wish, have a cry, call a friend and discuss the topic, etc. 

#2. Write a short personal quote or a statement about violence against sex workers and send to the SWOP web site (webmaster@swop-usa.org) for them to post. 

#3. Send a donation to a nonprofit group that helps sex workers stay safer. 

#4. Organize a public memorial event in your town. If not, choose a place, and time, where you can gather. Make an email letter and/or flyer and get it around with news of the event. Invite people to bring writings, stories, readings, thoughts, related news items, poems, performances, etc. Make a circle at the event. Take turns sharing. This will make for a wonderful memorial and be great for consciousness raising and outreach as well. 

#5. Organize a panel discussion about violence towards sex workers. You can ask a church or other community space if you can do it there. 

#6. Send news of this event to any and all press you know, so the word gets out that there are people who care about murdered sex workers, and who are concerned with the safety of sex workers out there today. 

#7. Attend one of the events which is listed on the SWOP web site. 

#8. If you know any sex workers, send them some information about self-defense. 

#9. Send a personal email letter to people telling them how you feel about violence against sex workers and the women who were murdered by serial killer Gary Ridgeway. Or email this letter around. 

#10. Read Daisy Anarchy’s poem to yourself or to friends, or at one of the public events. Or email it around. 

Visit www.swop-usa.org/4thAnnual.php  for more information on the cause.